• XI Sesja Rady Powiatu

    24 czerwca b.r. odbyła się XI sesja Rady Powiatu w Kętrzynie. Uczestniczyło w niej osiemnastu Radnych, wśród których znajdowała się nowo zaprzysiężona radna Aneta Jolanta Janczuk. Zajęła ona w Radzie Powiatu miejsce w związku z wygaśniętym mandatem radnego Artura Adama Andrzejewskiego.

  • X Sesja Rady Powiatu

    27 maja odbyła się X sesja Rady Powiatu, w której uczestniczyło 16 radnych, naczelnicy Starostwa Powiatowego Kętrzynie oraz przedstawiciele powiatowych jednostek i służb.

Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

Rejon Gulbene leży w północno – wschodniej części Łotwy, 186 km od stolicy kraju Rygi. List intencyjny o współpracy pomiędzy Powiatem Ketrzyńskim a Rejonem Gulbene został podpisany w maju 2003roku. Współpraca ma charakter gospodarczy, kulturalno – sportowy, celem partnerstwa było również organizowanie wspólnych wydarzeń i przedsięwzięć w oparciu o Fundusze Pomocowe Unii Europejskiej.

W dniach 24-26 lipca 2015 r. delegacja Powiatu Kętrzyńskiego spotkała się z partnerami na Łotwie. Uroczyste obchody Dni Miasta Gulbene świętowali: członek Zarządu Powiatu Radna Alicja Kamińska, sekretarz Powiatu Bogdan Krajewski oraz inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie Artur Andrzejewski.

Trzydniowy pobyt w Gulbene obfitował w oficjalne spotkania. Podczas wizyty u Szefa Rejonu Gulbene Nikolajsa Stepanovsa delegacja Powiatu poznała międzynarodowych partnerów urzędu z Węgier i Rosji. Trwały rozmowy na temat bieżącej i przyszłej współpracy. Reprezentanci Powiatu spotkali się również z burmistrzem miasta Gulbene Jānisem Naglisem.

Podczas obchodów Święta Gulbene w różnych częściach miasta odbywały się koncerty orkiestr dętych, pokazy taneczne, występy teatrów amatorskich, pokazy świetlne. Członkowie delegacji wrócili z Łotwy z bardzo pozytywnymi wrażeniami dotyczącymi poziomu współpracy.

W dniach 24-25 lipca br. w Reszlu i jego okolicach odbyła się motoryzacyjna impreza offroadowa pod nazwą TERENOWA INWAZJA – Reszel. Dwuetapowe zmagania odbyły się w pięciu klasach: extreme mechanik, extreme elektryk, wyczyn, turystyk, quad, w których dział w wzięło 57 załóg z całej Polski. Wydarzenia rozpoczęły się uroczystym otwarciem i odprawą w centrum Reszla – Burmisrz Marek Janiszewski wraz z Wicestarostą Michałem Krasińskim przekazali organizatorom klucze do miasta. Następnie odbył się widowiskowy przejazd na torze motocrossowym – prolog. Załoga, która osiągnęła najlepszy czas otrzymała nagrodę specjalną ufundowaną przez Starostę Kętrzyńskiego – puchar Króla Prologu oraz klucze warsztatowe.

W dniach 24-26 lipca br. Starosta Kętrzyński Ryszard Niedziółka wraz z delegacją w składzie: Jarosław Pieniak - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu oraz Zbigniew Homza - Radny Rady Powiatu odwiedził miasto partnerskie Powiatu Kętrzyńskiego Włodzimierz Wołyński na Ukrainie. Wyjazd odbył się na zaproszenie Mera Miasta Włodzimierz Wołyński Petra Sahaniuka z okazji 1027 rocznicy lokacji miasta Włodzimierz Wołyński na prawie magdeburskim. W trakcie pobytu delegacja Powiatu Kętrzyńskiego uczestniczyła w przedsięwzięciach kulturalno-sportowych, które odbywały się w ramach jubileuszu miasta. W tych dniach we Włodzimierzu Wołyńskim odbyły się m.in. pokazy tańca, konkursy wokalne, festiwal teatralny oraz wiele innych imprez towarzyszących.

Podążając za pozytywnymi przykładami działań, które podejmują jednostki samorządu terytorialnego, Powiat Kętrzyński wprowadza na swoim terenie Kartę Seniora. Projekt skierowany będzie do osób, które ukończyły 65 roku życia zamieszkujących teren Powiatu Kętrzyńskiego. W jego ramach Seniorzy za okazaniem Karty będą mogli korzystać z systemu ulg, zniżek i promocji przygotowanych dla nich przez instytucje oraz firmy uczestniczące w programie. Karta imienna będzie wydawana bezpłatnie i bezterminowo. Warunkiem otrzymania karty będzie ukończenie 65 roku życia, zamieszkiwanie na terenie Powiatu, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz akceptacja warunków programu. W celu otrzymania Karty należy wypełnić, podpisać i złożyć wniosek. Wnioski dostępne będą we wszystkich powiatowych jednostkach oraz Urzędach Miast i Gmin na terenie Powiatu.

W związku z planowanym wprowadzeniem Powiatowej Karty Seniora 65+ zapraszamy podmioty działające na terenie Powiatu Kętrzyńskiego do podjęcia współpracy w ramach projektu.

W nocy z 17 na 18 lipca br. na dwa tygodnie przed wymaganym terminem, uruchomiony został Oddział Wewnętrzny Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. Wymagane przepisami zabezpieczenie kadry medycznej pozwoliło na jego ponowne otwarcie. Dyrekcja Szpitala oraz władze Powiatu planują zwiększenie obsady lekarzy internistów, którzy mogliby pracować w szpitalu. Przyjmowani są zarówno pacjenci planowi, jak i w trybie interwencyjno-ratunkowym. Już w pierwszych dniach funkcjonowania nowo otwartego oddziału chorób wewnętrznych okazało się, że obłożenie pacjentów na tym oddziale przekroczyło 50% stanu. W chwili obecnej zakończyły się prace związane z wyborem wykonawcy na remont toalet na salach chorych oraz łazienek ogólnodostępnych. W najbliższy piątek 31 lipca rozpoczną się już tam prace budowlane. W sierpniu planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na zakup wyposażenia tego oddziału, w wyniku czego zakupione zostaną oprócz niezbędnego sprzętu także wszystkie łóżka szpitalne na oddziale chorób wewnętrznych.