Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, jako jedyna instytucja publiczna w Polsce, została nagrodzona przez Central and Eastern Europe Shared Services And Outsourcing Awards w kategorii Projekt Roku w Sektorze Publicznym.
Statuetkę  na uroczystej gali która odbyła się w Warszawie 4 lutego odebrał Starosta Kętrzyński Ryszard Niedziółka.
   CUW zostało utworzone uchwałą Rady Powiatu z dnia 15 kwietnia 2015 roku, a swoją formalna działalność rozpoczęło we wrześniu 2015. Jego stworzenie przyniosło szereg pozytywnych efektów - przede wszystkim zracjonalizowaliśmy koszty zatrudnienia i efektywność pracowników obsługujących jednostki powiatowe w zakresie kadr, płac i księgowości. Wszystkie jednostki, włączając Starostwo obsługiwane są przez wspólny zespół informatyków oraz pracowników ds. zamówień publicznych.
    Nagrody w konkursie przyznawane są corocznie od czterech lat. W tym roku laureatów wybrało  jury, które składało się z 31 specjalistów ds. outsourcingu i usług wspólnych z Europy, Ameryki Północnej i Azji. Do finału zakwalifikowanych zostało 156  firm w 26 kategoriach.
CUW Powiatu Kętrzyńskiego będzie dalej rozwijane i doskonalone pod względem zakresu i jakości świadczonych usług tak, aby zapewnić dobrą obsługę wszystkim jednostkom organizacyjnym powiatu.
Szczegółowe informacje uzyskać można na stronie internetowej organizatora: www.ceeoutsourcingawards.com.

Załóż konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta.

Zapraszamy dnia 23.02.2016 r. do Punktu Mobilnego ZIP w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1, pokój nr 1 (parter) w godzinach 10.00-14.00 z dokumentem tożsamości. WARTO, ZAPRASZAMY!

Już 9 marca w Powiatowym Zespole Szkół im. M. Curie Skłodowskiej w Kętrzynie odbędzie się  Powiatowy Konkurs Ortograficzny o „Złote Pióro” Starosty Kętrzyńskiego. Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do 26 lutego 2016 roku, zgłaszane pocztą, pocztą elektroniczną lub osobiście. To już trzecia edycja tego konkursu w którym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zmierzą się z meandrami polskiej ortografii. Rok temu tytuł mistrza ortografii potwierdzony dyplomem zdobyła Wiktoria Beyer, uczennica ZS im. M. Curie Skłodowskiej. Miejsce II i III wywalczyły reprezentantki  ZSO im W. Kętrzyńskiego: Julia Łepkowska i Olga  Łuniewska. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i wzbogacanie wiadomości uczniów w ramach różnych dziedzin wiedzy a szczególnie ortografii.
Pełny regulamin konkursu.

Nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. J.Pawła II w Kętrzynie zawsze chętnie biorą udział w akcjach charytatywnych organizowanych nie tylko dla uczniów swojej szkoły, ale również dla innych potrzebujących z miasta i powiatu kętrzyńskiego. Tym razem odpowiedzieli na apel rodziców Antosia Duńskiego- 2-letniego chłopca chorego na dziecięce porażenie mózgowe. Zebrana kwota 600zł przekazana została na rehabilitację chłopca, która jest obecnie dla niego priorytetem. Łez szczęścia nie kryła matka Antosia, która na ręce dyrektora Ośrodka złożyła szczere i serdeczne podziękowanie za pomoc. Nauczycielom szkoły specjalnej, z racji specyfiki wykonywanej pracy nie są obojętne dzieci niepełnosprawne, dlatego pomagali i nadal deklarują swoją pomoc.

Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu podjął współpracę z Warmińsko-Mazurską Agencją Energetyczną sp. z o. o. i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Efektem ma być stworzenie nowych kierunków kształcenia. 28 stycznia 2016 r. w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu odbyło się podpisanie listu intencyjnego o współpracy z Warmińsko-Mazurską Agencją Energetyczną sp. z o. o. i porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Przedstawicielami stron byli: Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetyki Sp. z o. o. – Andrzej Koniecko, Dziekan Wydziału Nauk Technicznych – Dr hab. inż. Adam Lipiński, prof. UWM, Prodziekan Wydziału Nauk Technicznych – Prof. dr hab. inż. Dariusz Choszcz oraz (po stronie Szkoły i Powiatu) mgr Andrzej Lewandowski – Dyrektor Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu, Starosta Kętrzyński Ryszard Niedziółka i Wicestarosta Michał Krasiński.