30 maja – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

30 maja – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wszystkim Rodzinom Zastępczym oraz prowadzącym Rodzinne Domy Dziecka składamy podziękowania za trud i poświęcenie, za troskę i opiekę, które każdego dnia ofiarujecie dzieciom.

W imieniu samorządu powiatu życzenia składają starosta kętrzyński Michał Kochanowski, wicestarosta Andrzej Lewandowski oraz przewodnicząca Rady Powiatu w Kętrzynie Urszula Baraniecka.