5 edycja Akcji „Sprzątanie lasów”

5 edycja Akcji „Sprzątanie lasów”

Czyste powietrze-nasze wspólne dobro, dbam o środowisko… to właśnie te hasła towarzyszyły uczestnikom podczas piątej edycji Akcji „Sprzątanie lasów”. Po wspólnym sprzątaniu kompleksów leśnych Powiatu Kętrzyńskiego na najmłodszych czekało mnóstwo atrakcji na Plaży Gminnej nad Jeziorem Mój Gminy Kętrzyn. Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski podziękował Burmistrzowi Miasta Kętrzyn Ryszardowi Niedziółce, Wójtowi Gminy Kętrzyn Pawłowi Bobrowskiemu, Burmistrzowi Gminy Korsz Ryszardowi Ostrowskiemu oraz przedstawicielom Kół Łowieckich za pomoc w organizacji wydarzenia.
„Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”. Koszt kwalifikowany zadania 15 000,00 zł, forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Olsztynie.