Spotkanie nt. ” Zarządzanie oświatą w samorządach II etap”

Spotkanie nt. ” Zarządzanie oświatą w samorządach II etap”


Spotkanie członków Komisji Edukacji Rady Powiatu w Kętrzynie i członków Zarządu Powiatu w Kętrzynie z doradcami w ramach projektu realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji pt. „Zarządzanie oświatą w samorządach II etap”. Uczestniczą w nim: Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski, Przewodnicząca Rady Powiatu Urszula Baraniecka oraz Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Piotr Soćko.

Cel projektu – Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów
Grupą docelową są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, które są organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe szczebla gminy i powiatu, a w szczególności:

  • osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji zarządczych w samorządzie w zakresie spraw oświatowych, tj. prezydenci, burmistrzowie, starostowie i wójtowie,
  • pracownicy operacyjni realizujący zadania z zakresu oświaty w JST, tj. dyrektorzy/ naczelnicy wydziałów oświaty, inspektorzy ds. oświaty, skarbnicy, pracownicy zajmujący się planowaniem finansowym i analizami budżetowymi oraz pracownicy zespołów ekonomiczno- administracyjnych szkół,
  • oraz radni z komisji oświaty i przedstawiciele partnerów społecznych – organizacji, stowarzyszeń, fundacji działających na rzecz lokalnej oświaty.

Powiat Kętrzyński uzyska wsparcie doradców w zakresie obszaru: Analizowanie potrzeb i planowanie realizacji założonej wizji rozwoju lokalnego systemu oświaty.

Więcej o projekcie: www.ore.edu.pl/2018/08/zarzadzanie-oswiata-w-samorzadach-ii-etap-o-projekcie/