70 rocznica istnienia Parafii Prawosławnej p.w. NNMP w Kętrzynie

70 rocznica istnienia Parafii Prawosławnej p.w. NNMP w Kętrzynie

Parafia Prawosławna p.w. NNMP w Kętrzynie uroczyście obchodziła Święto Parafialne Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz 70-lecie istnienia Parafii Prawosławnej w Kętrzynie. Uroczystości przewodniczył J. E. Biskup Supraski Andrzej. W obchodach udział wzięło wielu gości, m.in.: Janusz Cichoń Poseł na Sejm RP, Jolanta Piotrowska Członek Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Wicestarosta Powiatu Kętrzyńskiego Andrzej Lewandowski, Zastępca Burmistrza Miasta Kętrzyn Maciej Wróbel, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie Grzegorz Prokop.
Wicestarosta Andrzej Lewandowski złożył list gratulacyjny na ręce proboszcza parafii ks. ppor. SG Pawła Siebiesiewicza.