78. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego

78. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 1944 roku, o godz. 17.00 (określonej kryptonimem „W”, jak Wolność), wybuchło Powstanie Warszawskie. Na terenie całego kraju obchodzone będą uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Uczcijmy pamięć o powstańcach. W Kętrzynie obchody odbędą się na Placu Armii Krajowej przy Pomniku w Hołdzie Poległym, Pomordowanym i Zamęczonym Polakom, Obrońcom Ojczyzny 1939-1956 o godz. 16.55. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Miasta w Kętrzynie.