Rozpoczynamy realizację Budżetu Obywatelskiego

Rozpoczynamy realizację Budżetu Obywatelskiego

Zgodnie z Uchwałą Nr 188/2019 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 22 maja 2019 r. informujemy, że na realizację Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego w roku budżetowym 2020 przeznacza się kwotę 100 000 zł.

Termin składania propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku, zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 4 do Uchwały Nr VII/66/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego ustalony jest od dnia 1 czerwca 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r.

Wypełniony formularz zadania wraz z listą osób popierających zadanie zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego, należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, w godzinach pracy Starostwa lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, z dopiskiem „Budżet Obywatelski”, w terminie wskazanym powyżej.

Poniżej linki do niezbędnych formularzy:
Zał. nr 2 – Formularz zgłoszenia zadania do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego powiatu Kętrzyńskiego

Zał. nr 3 – Lista osób popierających zadanie zgłaszane do budżetu obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego

Zał. nr 1, 2, 3, 4 do Uchwały Nr VII/66/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego

Rozmiar czcionki
Kontrast