Zarząd Powiatu

   Michał Kochanowski      Andrzej Lewandowski       Zdzisław Andrzej Flis      Olga Halina Wanago

   Starosta Kętrzyński           Wicestarosta                      Członek Zarządu              Członek Zarządu

ZADANIA ZARZĄDU POWIATU:

Do zadań zarządu powiatu należy:

wykonywanie przy pomocy starostwa:

1) zadań powiatu i uchwał rady powiatu,
2) zadań określonych w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym,
3) zadań określonych w ustawach kompetencyjnych.

a w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał rady,
2) wykonywanie uchwał rady,
3) gospodarowanie mieniem powiatu,
4) wykonywanie budżetu powiatu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

Uchwały Zarządu Powiatu

Rozmiar czcionki
Kontrast