Szkoły i placówki oświatowe

SZKOŁY I PLACÓWKI PROWADZONE PRZEZ POWIAT KĘTRZYŃSKI

Lp .

Szkoła

Dyrektor

Adres

Telefon

e-mail

1.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie

Oliwia Piotrowicz

ul. Powstańców Warszawy 2 11-400 Kętrzyn

89-751 32 37

lo_ketrzyn.zso@poczta.onet.pl

2.

Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

Irena Krystyna Hadziewicz

ul. Wojska Polskiego 12 11-400 Kętrzyn

89-751 29 83

zsketrzyn@wp.pl

3.

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie

Marek Moszyk

ul. Poznańska 21 11-400 Kętrzyn

89-751 20 05

szkola@pceketrzyn.pl

4.

Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu

p.o. Danuta Machnio

ul. Łukasińskiego 3 11-440 Reszel

89-755 00 40

rataj@zsreszel.pl

5.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie

p.o. Aneta Dunaj

ul. Klonowa 2B 11-400 Kętrzyn

89-751 23 55

soswketrzyn@poczta.onet.pl

6.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kętrzynie

Sabina Syroka

ul. Pocztowa 11 11-400 Kętrzyn

89-751 35 36

ppppketrzyn@interia.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast