Absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie

Absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Kętrzynie

Najważniejszymi punktami obrad L sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie w dniu 23 czerwca br. była debata nad raportem oraz analiza sprawozdania z wykonania budżetu. Udzielenie absolutorium poprzedziło przedstawienie przez starostę Michała Kochanowskiego dokumentu, który jest podsumowaniem działalności Zarządu Powiatu za rok 2021. Raport jest podstawą do debaty, po zakończeniu której Rada podjęła uchwałę o udzieleniu organowi wykonawczemu wotum zaufania. W czasie sesji Zarząd Powiatu w Kętrzynie uzyskał jednogłośnie Absolutorium, które oznacza stwierdzenie prawidłowości wykonania budżetu Powiatu za 2021r.

Udzielone wotum zaufania i absolutorium stanowi zwieńczenie wspólnej pracy całego Zarządu oraz zespołu pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu.

Zdjęcie przedstawia od lewej mecenas Ewelinę Łukaszewicz i sekretarz Joannę Mazurowską
Zdjęcie przedstawia od lewej Naczelnika RPKiS Rafała Jakubczaka, radnego Łukasza Wiśniewskiego, dyrektor CUW Martę Żylińską, radnego Bartosza Walewskiego
Zdjęcie przedstawia wicestraostę Andrzeja Lewandowskiego
Zdjęcie przedstawia przewodniczącą Rady Powiatu w Kętrzynie Urszulę Baraniecką
Zdjęcie przedstawia starostę Michała Kochanowskiego
Zdjęcie przedstawia obrady Rady Powiatu w Kętrzynie
Zdjęcie przedstawia radnych Tytmana, Wanago, Podgórskiego i Soćko podczas obrad Rady Powiatu
Zdjęcie przedstawia wiceprzewodniczącego Olenkowicza i przewodniczącą Baraniecką
Zdjęcie przedstawia radnych od lewej: Kawczyński, Bobrowski, Szewczuk, Wiśniewski, Walewski, Pieniak, Wronisz, Tytman
Zdjęcie przedstawia radnych Ryszarda Kawczyńskiego i Mirosława Bobrowskiego