Akcja „Sprzątanie lasu” już w maju!

Akcja „Sprzątanie lasu” już w maju!

Nadchodzi wiosna a wraz z nią spacery, wycieczki rowerowe i wędrówki po lasach powiatu kętrzyńskiego…..ale czy lasy są gotowe na kolejną porę roku?
W związku z tym w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie odbyło się spotkanie z przedstawicielami gmin i kół łowieckich z naszego terenu. Michał Kochanowski Starosta Kętrzyński oraz Agata Kowalska-Skórka Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem omówili wspólną akcję pt.: „Sprzątanie lasu”.
Celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu kętrzyńskiego oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą akcji jest praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling.
Celem akcji jest:
• szerzenie wiedzy o ochronie przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ochrony drzew i wody,
• kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej uczestników, odpowiedzialności za stan środowiska, przeniesienie postaw na praktykę codzienną,
• propagowanie aktywnej edukacji ekologicznej prowadzonej w terenie, na świeżym powietrzu,
• wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska.