BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA TERENIE POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO-2021 R.

  1. JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA
Lp.Nazwa organizacjiAdresKontakt
1.Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie  ul. Pocztowa 9 11-400 Kętrzyn  tel. 89 751 09 00 e-mail pcprketrzyn@wp.pl

2. JEDNOSTKI  REALIZUJĄCE PRROGRAMY KOREKCYJNO – EDUKACYJNE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Lp.Nazwa organizacjiAdresZakres oddziaływań
1.Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie Osoba do kontaktu – Magdalena Szlejterul. Pocztowa 9 11-400 Kętrzyn tel. 89 751 09 00 pcprketrzyn@wp.pl-spotkania grupowe – konsultacje indywidualne Część edukacyjna skoncentrowana jest na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy. Część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę korzystania ze wsparcia społecznego.  

3. JEDNOSTKI  REALIZUJĄCE PROGRAMY PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Lp.Nazwa organizacjiAdresZakres oddziaływań
1.Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie Osoba do kontaktu – Magdalena Szlejterul. Pocztowa 9 11-400 Kętrzyn tel. 89 751 09 00 pcprketrzyn@wp.pl-spotkania grupowe – konsultacje indywidualne Uczestnikiem może być każda osoba, która chciałaby poprawić lub zrozumieć swoją sytuację związaną z występowaniem przemocy.

4. WYKAZ ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARYNYCH DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Lp.GminaImię i  nazwisko przewodniczącegoAdres Kontakt  
1.Miejska KętrzynIzabela Narwojszul. Pocztowa 11 11-400 Kętrzyn 89 751 29 01 mopsketrzyn@miastoketrzyn.pl
2.Wiejska KętrzynKrzysztof Plewniaul. Kościuszki 2 11-400 Kętrzyn 89 751 41 29 gops.ketrzyn@wp.pl
3.ReszelMałgorzata Kietlińskaul. Kolejowa 25 a 11-440 Reszel 89 755 02 33 mops_reszel@wp.pl
4.SrokowoKatarzyna Żejmoul. Plac Rynkowy 14 11-420 Srokowo 89 754 45 33 kierownik@gopssrokowo.pl
5.KorszeArtur Romanowskiul. Mickiewicza 13 11-430 Korsze 89 754 00 04 mops_sekretariat@korsze.pl
6.    BarcianyPaweł Hoszkiewiczul. Wojska Polskiego 7 11-410 Barciany 89 753 11 87 gopsbarciany@wp.pl

5. WYKAZ JEDNOSTEK OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.GminaImię i  nazwisko kierownika/dyrektora Adres Kontakt  
1.Miejska KętrzynMarzena UtkoMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pocztowa 11 11-400 Kętrzyn 89 751 29 01 mopsketrzyn@miastoketrzyn.pl
2.Wiejska KętrzynRobert TrusewiczGminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Kościuszki 2 11-400 Kętrzyn 89 751 41 29 gops.ketrzyn@wp.pl
3.ReszelElżbieta Jabłonka Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 25 a 11-440 Reszel 89 755 02 33 mops_reszel@wp.pl
4.SrokowoJolanta BieńCentrum Usług Społecznych ul. Plac Rynkowy 14 11-420 Srokowo 89 754 45 33 sekretariat@cussrokowo.pl
5.KorszeArtur RomanowskiMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 13 11-430 Korsze 89 754 00 04 mops_sekretariat@korsze.pl
6.    BarcianyPaweł HoszkiewiczGminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 7 11-410 Barciany 89 753 11 87 gopsbarciany@wp.pl

6. WYKAZ PORADNI TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

  Lp.  Gmina  Nazwa  Adres  Kontakt  
1.KętrzynPrzychodnia Terapii Uzależnień i 
Współuzależnienia  
ul. Romualda Traugutta 3  tel. 89 751 16 01