Bezpieczniej na drogach powiatu kętrzyńskiego.

Bezpieczniej na drogach powiatu kętrzyńskiego.

Mamy kolejne fundusze na poprawę bezpieczeństwa przy drogach powiatowych. Kwota przyznanej dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 1 200 000,00 zł. Dofinansowanie to aż 80 proc. kosztów inwestycji. Wkład własny pokryjemy z budżetu powiatu kętrzyńskiego i dotacji udzielonych przez gminy, na terenie których zlokalizowane będą chodniki oraz przejścia dla pieszych.

  1. Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na DP nr 1735N, DP 1618N w miejscowości Nakomiady”;
  2. „Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicy Kościuszki DP nr 1580N w miejscowości Korsze”;
  3.  „Budowa peronu przystankowego wraz z dojściem do tego peronu na ul. Kościuszki DP nr 1580N w miejscowości Korsze”;
  4. „Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na ulicy szkolnej DP nr 1711N w miejscowości Srokowo”;
  5. „Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na DP nr 1980N w miejscowości Frączkowo”;
  6. „Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na DP nr 1713N w miejscowości Mołtajny”;
  7. „Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na DP nr 1709N w miejscowości Siemki”.