Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego zaprasza na spotkanie nt. Bazyliki Św. Jerzego w Kętrzynie – 26.10.2019 r.

Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego zaprasza na spotkanie nt. Bazyliki Św. Jerzego w Kętrzynie – 26.10.2019 r.

Centrum Biblioteczno – Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych historią naszej małej ojczyzny na kolejne, cykliczne spotkanie. Tym razem tematem wiodącym będzie historia kościoła św. Jerzego. Niżej podpisany zreferuje swoje wystąpienie, które – z braku czasu –  miał wygłosić podczas sympozjum z okazji obchodów 660-lecia kościoła w dniu 27 września br. Oprócz prezentacji albumu, który będzie można nabyć, autor przedstawi także zdjęcia, które nie znalazły się w wydanej publikacji. Chętnych zapraszamy na spotkanie w sobotę 26 października o godz. 10.00 w sali Centrum przy ul. Pocztowej 13. Jednocześnie informukemy, że zapowiadany referat „Funkcje obronne obiektów sakralnych na przykładzie kościoła św. Jerzego w Kętrzynie”, który miał omówić mgr Jerzy Kalicki, wygłoszony zostanie na listopadowym spotkaniu w Centrum. O terminie spotkania powiadomimy wszystkich zainteresowanych.

Tadeusz KorowajDyrektor Centrum Biblioteczno – Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego