Darowizna na Rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie

Darowizna na Rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie

W Starostwie Powiatowym w Kętrzynie na ręce starosty kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego, dyrektor Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie Bożeny Biegańskiej-Wójtowicz i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie Doroty Siwickiej, przedstawiciele Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group Jarosław Krasowski i Paulina Mazurowska przekazali czek o wartości blisko 39 tys. zł.

Otrzymana darowizna zostanie w większości wykorzystana na zakup sprzętu elektronicznego, który posłuży jako dodatkowe wsparcie dydaktyczne dla wychowanków domu dziecka. Pozostałe środki wydatkowane będą na zakup artykułów codziennego użytku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania.

Powiat Kętrzyński dziękuje Vienna Life za udzielone wsparcie na rzecz wychowanków kętrzyńskiego domu dziecka.