Debata oświatowa powiatu kętrzyńskiego

Debata oświatowa powiatu kętrzyńskiego

Dzisiaj w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie odbyła się debata oświatowa organizowana przez powiat kętrzyński. Celem spotkania była analiza mocnych i słabych stron lokalnej edukacji. Przeprowadzona dyskusja pozwoliła określić czynniki, które przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności oraz jakości w szkołach ponadpodstawowych powiatu kętrzyńskiego.

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, uczniowie oraz przedstawiciele organu prowadzącego reprezentowanego przez starostę kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego, wicestarostę Andrzeja Lewandowskiego i przewodniczącą Rady Powiatu w Kętrzynie Urszulę Baraniecką.

Wypracowane pomysły zostaną wykorzystane podczas tworzenia Strategii Rozwoju Oświaty w Powiecie Kętrzyńskim.