Drodzy Absolwenci Szkół Podstawowych

Drodzy Absolwenci Szkół Podstawowych

Już dziś można się zapoznać z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych z powiatu kętrzyńskiego i wybrać szkołę, która da szansę na rozwój wiedzy, pasji i zainteresowań!

Oferta edukacyjna szkół oraz obowiązujące terminy postępowania rekrutacyjnego już dostępne w systemie elektronicznym na platformie VULCAN https://ketrzyn.edu.com.pl w zakładce ,,Pliki do pobrania” dostępny jest Poradnik dla Kandydata  w którym opisano szczegółowo kolejne kroki postępowania  i  najważniejsze terminy związane z rekrutacją.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami  będzie można składać
w dwóch etapach:

  • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły. 
  • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą szkół na ich stronach internetowych.

I LO. im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie

ZS im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

http://zs.ketrzyn.pl

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie

http://pceketrzyn.pl/

Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu

http://zs.reszel.pl/