Działania promocyjne szkół powiatu kętrzyńskiego przez doradcę zawodowego

Działania promocyjne szkół powiatu kętrzyńskiego przez doradcę zawodowego

Systematycznie prowadzimy działania promocyjne szkół naszego powiatu wśród uczniów szkół podstawowych . W związku z tym  w dniu 05.11.2019 na lekcje otwarte do I Liceum Ogólnokształcącego  im. Wojciecha Kętrzyńskiego zaprosiliśmy dwie klasy siódme i trzy klasy ósme ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie. Prowadzący zajęcia nauczyciele przedstawili uczniom profile klas licealnych oraz warunki rekrutacji. Oczywiście pochwalili się wspaniałymi wynikami egzaminów maturalnych swoich uczniów, które potwierdzają wysoki poziom przygotowania do kontynuowania edukacji w szkołach wyższych. Jednocześnie zapoznali gości z atutami szkoły: realizacją projektów unijnych, wycieczkami, współpracą z osobowościami artystycznymi oraz z instytucjami promującymi naukę i kulturę. Nie zabrakło też wzmianki o możliwościach rozwoju w tej szkole swoich pasji: sportowych, samorządowych, artystycznych. Prezentację prowadzoną przez Panią Monikę Żołędziowską zakończył quiz, który wyłonił omnibusa wśród gości. Wiedzę nagrodzono pamiątkowym dyplomem i słodką nagrodą. Uczniowie mieli także możliwość obejrzenia pokazu tańca przygotowanego przez Panią Agnieszkę Jastrzębską w wykonaniu  swoich starszych koleżanek, który nagrodzili gromkimi brawami. Wizytę zakończyło badanie kompetencji i zainteresowań wskazujące najbliższy uczniowi profil kształcenia. Pan Dariusz Cudziło po przeprowadzeniu testu oprowadził grupę po szkole ukazując tajniki budynku liceum. Dziękujemy za współpracę i współorganizację działań z zakresu doradztwa zawodowego pani Annie Wysokowicz – psychologowi i doradcy zawodowemu w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kętrzynie.

Małgorzata Hrycenko – doradca zawodowy