Dzięki muzyce zmieniają świat na lepszy

Dzięki muzyce zmieniają świat na lepszy

Dziś w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie odbyło się spotkanie Starosty Kętrzyńskiego Jarosława Pieniaka oraz Dyrektor Powiatowego Domu Kultury „Czerwony Tulipan” w Kętrzynie Marleny Szypulskiej wraz z profesjonalnymi muzykami ze Stanów, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Niemiec, Chin, Rosji i Polski. „Muzyką zmieniamy nas”  to kolejne przedsięwzięcie kulturalne zrealizowane wspólnie przez Powiatowy Dom Kultury „Czerwony Tulipan” w Kętrzynie, Powiat Kętrzyński, Miasto Kętrzyn, Gminę Reszel, Kętrzyńskie Centrum Kultury, Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie, Miejski Ośrodek Kultury  w Reszlu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie.

    Burn Wagon Europe to projekt muzyczny, który ma na celu jednoczenie małych lokalnych społeczności, aktywowanie współpracy i budowanie relacji pomiędzy różnymi grupami społecznymi, ze specjalną uwagą na zaangażowanie środowiska muzycznego. Zespół Burn Wagon Europe to profesjonalni muzycy z całego świata, którzy postanowili poświęcić swój czas na zmienianie rzeczywistości wokół nich. Na co dzień aktywnie działają lokalnie w swoich krajach a raz w roku zbierają się żeby wyruszyć w podróż przez Europę i dzielić się swoim czasem, wiedzą i umiejętnościami. Ocieplają relacje międzyludzkie, przywracają nadzieję, opowiadają o tym jak muzyka zmienia świat.

Podczas spotkania Starosta Kętrzyński Jarosław Pieniak podziękował muzykom za odwiedzenie naszego powiatu, za zrealizowanie projektu i wręczył gościom torby upominkowe.