Gala „Sołtys Roku 2022” Powiatu Kętrzyńskiego

Gala „Sołtys Roku 2022” Powiatu Kętrzyńskiego

Dnia 3 czerwca w Powiatowy Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie odbyła się Gala „Sołtys Roku 2022” Powiatu Kętrzyńskiego. Celem konkursu było promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej. Patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Warmińsko – Mazurski Pan Artur Chojecki. Głównym sponsorem wydarzenia był Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Podczas uroczystości swoją obecnością zaszczycili Marcin Kowalczyk – Szef Gabinetu Politycznego MAP, Paweł Papke – Poseł na Sejm RP, Poseł na Sejm Pani Anna Wojciechowska, Poseł na Sejm Pani Iwona Arent, Jerzy Małecki – Poseł na Sejm RP, Senator Pani Małgorzata Kopiczko, Poseł na Sejm Pan Wojciech Maksymowicz oraz samorządowcy z terenu powiatu kętrzyńskiego.

Sołtysi – często po cichu i bez splendoru – wykonują ciężką pracę na rzecz wsi. I nie chodzi tutaj tylko
o przekazywanie kurend czy dostarczanie nakazów podatkowych. Sołtysi to wielokrotnie liderzy, dzięki którym mieszkańcy wsi rozwijają się społecznie, stają się bardziej aktywni i zintegrowani.

Wyniki plebiscytu: Wyróżnienia otrzymali sołtysi Pan Leon Gałecki, Pani Hanna Szwajdych , Pan Jarosław Pawłowski, Pani Jolanta Puczkowska, Pan Krzysztof Wróblewski.

Laureatami zostali:

1. Szymon Gałka sołtys Sołectwa Pilec z Gminy Reszel.

2. Sylwia Kowalczyk Sołtys Sołectwa Winda z Gminy Barciany.

3. Kazimierz Rutkowski Sołtys Sołectwa Jegławki z Gminy Srokowo.

4. Małgorzata Zubek Sołtys Sołectwa Kraskowo z Gminy Korsze.

Zwycięzca Plebiscytu została Maria Frankowska Sołtys Sołectwa Stara Różanka z Gminy Kętrzyn. Wręczona została również nagroda specjalna przez poseł na sejm Pana Wojciecha Maksymowicza dla sołtysa z najdłuższym stażem z Powiatu Kętrzyńskiego. To szczególne wyróżnienie otrzymał Pan Eugeniusz Kowaluk, który swoją funkcję piastuję już 34 lata. Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Wszystkim sponsorom i darczyńcom dziękujemy za wsparcie naszego wydarzenia a mianowicie:

Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – był to Główny Sponsor wydarzenia,

Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśnictwo Srokowo,

Samorządowi gminy wiejskiej Kętrzyn,

Samorządowi gminy Barciany,

Samorządowi Gminy Srokowo,

Samorządowi Gminy Korsze,

Samorządowi Gminy Reszel,

Warmińsko – Mazurskiej Izbie Rolniczej,

Firmie Auto – Punkt Krystian Ruszczyk,

EKO – WOD Zakład Usługowy Michał i Piotr Czarneccy,

Fabryce Reklamy Mariusz Arminajtis,

Restauracji Kardamon w Kętrzynie,

” Bartnik Mazurski” Państwu Agnieszce i Robertowi Pucer,

Kwiaty- Upominki Kamil Bednarczyk

Warsztatom Terapii Zajęciowej w Kętrzynie- za pyszne przekąski.

Gala Sołtys Roku 2022 Powiatu Kętrzyńskiego
Gala Sołtys Roku 2022 Powiatu Kętrzyńskiego
Gala Sołtys Roku 2022 Powiatu Kętrzyńskiego
Gala Sołtys Roku 2022 Powiatu Kętrzyńskiego
Gala Sołtys Roku 2022 Powiatu Kętrzyńskiego
Gala Sołtys Roku 2022 Powiatu Kętrzyńskiego
Gala Sołtys Roku 2022 Powiatu Kętrzyńskiego
Gala Sołtys Roku 2022 Powiatu Kętrzyńskiego
Gala Sołtys Roku 2022 Powiatu Kętrzyńskiego
Gala Sołtys Roku 2022 Powiatu Kętrzyńskiego
Gala Sołtys Roku 2022 Powiatu Kętrzyńskiego
Gala Sołtys Roku 2022 Powiatu Kętrzyńskiego
Gala Sołtys Roku 2022 Powiatu Kętrzyńskiego
Gala Sołtys Roku 2022 Powiatu Kętrzyńskiego
Gala Sołtys Roku 2022 Powiatu Kętrzyńskiego
Gala Sołtys Roku 2022 Powiatu Kętrzyńskiego
Gala Sołtys Roku 2022 Powiatu Kętrzyńskiego
Gala Sołtys Roku 2022 Powiatu Kętrzyńskiego
Gala Sołtys Roku 2022 Powiatu Kętrzyńskiego
Gala Sołtys Roku 2022 Powiatu Kętrzyńskiego
Gala Sołtys Roku 2022 Powiatu Kętrzyńskiego
Gala Sołtys Roku 2022 Powiatu Kętrzyńskiego
Gala Sołtys Roku 2022 Powiatu Kętrzyńskiego
Gala Sołtys Roku 2022 Powiatu Kętrzyńskiego
Gala Sołtys Roku 2022 Powiatu Kętrzyńskiego
Gala Sołtys Roku 2022 Powiatu Kętrzyńskiego
Gala Sołtys Roku 2022 Powiatu Kętrzyńskiego
Gala Sołtys Roku 2022 Powiatu Kętrzyńskiego
Gala Sołtys Roku 2022 Powiatu Kętrzyńskiego
Gala Sołtys Roku 2022 Powiatu Kętrzyńskiego
Gala Sołtys Roku 2022 Powiatu Kętrzyńskiego
Gala Sołtys Roku 2022 Powiatu Kętrzyńskiego
Gala Sołtys Roku 2022 Powiatu Kętrzyńskiego
Gala Sołtys Roku 2022 Powiatu Kętrzyńskiego
Gala Sołtys Roku 2022 Powiatu Kętrzyńskiego
Gala Sołtys Roku 2022 Powiatu Kętrzyńskiego
Gala Sołtys Roku 2022 Powiatu Kętrzyńskiego
Gala Sołtys Roku 2022 Powiatu Kętrzyńskiego
Gala Sołtys Roku 2022 Powiatu Kętrzyńskiego