Geoportal Powiatu Kętrzyńskiego

Geoportal Powiatu Kętrzyńskiego

Na dzień dzisiejszy do tut. urzędu wpłynęły 22 wnioski o dostęp do Geoportalu Powiatu Kętrzyńskiego w trybie chronionym. Wnioski zostały złożone przez geodetów, gminy i rzeczoznawców majątkowych, z czego znaczna większość to wnioski geodetów, którzy mogę internetowo zgłaszać prace geodezyjne. Geoportal działa codziennie przez całą dobę. Dane są aktualizowane codziennie o godzinie 2:45. Dostępny jest na stronie pod adresem: https://powiatketrzynski.geoportal2.pl/ Wnioski o dostęp do Geoportalu w trypie chronionym są dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Powiatowym Ośrodku dokumentacji Geodezyjnej w…

Read More Read More

Podpisanie umowy na dostęp do Geoportalu Powiatu Kętrzyńskiego

Podpisanie umowy na dostęp do Geoportalu Powiatu Kętrzyńskiego

W dniu 8 listopada 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie została podpisana pierwsza umowa na dostęp do Geoportalu Powiatu Kętrzyńskiego w trybie chronionym. Przedmiotowa umowa została podpisana z Panem Damianem Biłdą geodetą-klasyfikatorem, który prowadzi firmę „Kętrzyńskie Biuro Geodezji” z siedzibą w Kętrzynie przy ul. Dąbrowskiego 22. Po podpisaniu umowy użytkownik otrzymał login i hasło do portalu. Geodeta w związku z dostępem do portalu uzyskał możliwość zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną, co z pewnością ułatwi mu pracę oraz pozwoli…

Read More Read More

Konferencja nt. Wdrożenia GEOPORTALU Powiatu Kętrzyńskiego

Konferencja nt. Wdrożenia GEOPORTALU Powiatu Kętrzyńskiego

W dniu 16 października 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie odbyła się konferencja nt. Wdrożenia GEOPORTALU Powiatu Kętrzyńskiego  w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”. Geoportal powiatu kętrzyńskiego umożliwia elektroniczną obsługę: mieszkańców powiatu, jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, inwestorów, projektantów, geodetów, komorników i rzeczoznawców majątkowych poprzez wyszukiwanie, przeglądanie, pobieranie danych z zakresu geodezji i kartografii wraz z dokonaniem ewentualnej opłaty za pobrane dane bezpośrednio poprzez płatność elektroniczną. Konferencja była połączona ze szkoleniem. Pani Alicja Pradela z firmy GEOBID Sp….

Read More Read More

Zaproszenie na konferencję – Wdrożenie GEOPORTALU Powiatu Kętrzyńskiego

Zaproszenie na konferencję – Wdrożenie GEOPORTALU Powiatu Kętrzyńskiego

W dniu 16 października 2019 r. w godz. 10:00-14:30 w Sali Kominkowej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie (Plac Grunwaldzki 1) odbędzie się konferencja nt. Wdrożenie GEOPORTALU Powiatu Kętrzyńskiego  w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”, połączoną z prezentacją oraz szkoleniem.

Spotkanie pilotażowe – Utworzenie bazy danych Gesut

Spotkanie pilotażowe – Utworzenie bazy danych Gesut

W dniu 18 września 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie odbyło się spotkanie zespołu pilotażowego dotyczące projektu „Utworzenie bazy danych GESUT” w ramach „Projektu zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego. Na spotkaniu byli obecni: Beata Obolewicz – Kierownik Projektu, Mariusz Masiewicz – zastępca Kierownika Projektu, Ewa Buniowska, Szymon Jasiulewicz – członkowie zespołu, Wojciech Krepsztul – Wykonawca z firmy GISPRO Sp. z o.o. ze Szczecina oraz Justyna Jóźwik, Mateusz Kowalski – Weryfikator z firmy „OPGK” Sp. z o.o. z Olsztyna. Celem…

Read More Read More

Geoportal Powiatu Kętrzyńskiego

Geoportal Powiatu Kętrzyńskiego

Geoportal Powiatu Kętrzyńskiego jest już dostępny na stronie: https://powiatketrzynski.geoportal2.pl/  Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Kętrzyńskiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2017 poz. 1382) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Kętrzyńskiego.

Spotkanie pilotażowe – Skanowanie zasobu PZGiK

Spotkanie pilotażowe – Skanowanie zasobu PZGiK

W dniu 5 września 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie odbyło się spotkanie zespołu pilotażowego dotyczące projektu „Skanowanie zasobu PZGiK” w ramach „Projektu zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego. Na spotkaniu byli obecni: Beata Obolewicz – Kierownik Projektu,  Mariusz Masiewicz – zastępca Kierownika Projektu, Joanna Kinach, Halina Szajewska – członkowie zespołu, Tomasz Walentynowicz, Grzegorz Laskowski, Mariusz Sibik – Wykonawcy z firmy PROGIS Sp. z o.o. oraz Zbigniew Małkowski – Weryfikator z firmy „OPGK” Sp. z o.o. z Gdańska. Celem…

Read More Read More

Spotkanie pilotażowe – Baza danych EgiB

Spotkanie pilotażowe – Baza danych EgiB

W dniu 23 sierpnia 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie odbyło się spotkanie zespołu pilotażowego dotyczące projektu „Baza danych EGiB” w ramach „Projektu zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego. Na spotkaniu byli obecni: Beata Obolewicz – Kierownik Projektu,  Edward Kozak i Halina Szajewska – członkowie zespołu, Tomasz Walentynowicz, Kamil Grabowski – Wykonawcy z firmy PROGIS Sp. z o.o. oraz Zbigniew Rynkiewicz – Weryfikator z firmy „OPGK” Sp. z o.o. z Gdańska. Celem spotkania było omówienie prac pilotażowych związanych z…

Read More Read More

Spotkanie pilotażowe – Baza danych BDSOG

Spotkanie pilotażowe – Baza danych BDSOG

W dniu 18 lipca 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie odbyło się spotkanie zespołu pilotażowego dotyczące projektu „Baza danych BDSOG” w ramach „Projektu zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego. Na spotkaniu byli obecni: Kierownik Projektu – Beata Obolewicz,  Mariusz Masiewicz i Monika Kuzyk – członkowie zespołu, Michał Grądys, Jacek Czulak, Krzysztof Wilga – Wykonawcy z firmy PMG Silesia Sp. z o.o. z Katowic oraz Zbigniew Rynkiewicz – Weryfikator z firmy „OPGK” Sp. z o.o. z Gdańska. Celem spotkania było omówienie prac…

Read More Read More

Podpisanie umowy – „Dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego na potrzeby realizacji projektu – Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu kętrzyńskiego

Podpisanie umowy – „Dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego na potrzeby realizacji projektu – Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu kętrzyńskiego

W dniu 1 sierpnia 2019 r. pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim reprezentowanym przez: Michała Kochanowskiego – Starostę Kętrzyńskiego i Andrzeja Lewandowskiego – Wicestarostę, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Bogusława Józefa Lichockiego, a firmą GEOBID Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach reprezentowaną przez Krzysztofa Jana Borysa – Prezesa Zarządu, została podpisana umowa na dostawę, instalację i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego na potrzeby realizacji projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu kętrzyńskiego”. Głównymi celami projektu jest cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług…

Read More Read More