Skanowanie zasobu PZGiK powiatu kętrzyńskiego – zakończenie prac

Skanowanie zasobu PZGiK powiatu kętrzyńskiego – zakończenie prac

Wykonawcą praz związanych z zeskanowaniem zasobu PZGiK w powiecie kętrzyńskim jest firma firmą PROGIS Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie równe 878 220,00 zł. Dzięki temu projektowi poprzez zeskanowanie dokumentów dokonano cyfryzacji zasobu geodezyjno-kartograficznego z obszaru powiatu kętrzyńskiego, która obecnie umożliwia udostępnianie i przetwarzanie informacji drogą elektroniczną. Ponadto dostosowano informację przestrzenną do obowiązujących przepisów prawnych. W ramach umowy Wykonawca zeskanował 323 249 sztuk dokumentów. Zadanie zostało wykonane w ramach prowadzonego projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno – kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”.

Zakończenie prac związanych z utworzeniem Bazy danych GESUT

Zakończenie prac związanych z utworzeniem Bazy danych GESUT

Prace dotyczące utworzenia Bazy danych GESUT, polegały na utworzeniu bazy danych GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 roku w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015 r. poz. 1938 z późn.zm.), a następnie zasileniu systemu teleinformatycznego tymi danymi. Zadanie zostało podzielone na VI części: Część I – miasto Kętrzyn Część VI – gmina Srokowo Wykonawcą była Firma OPGK SP. z o.o. z siedzibą…

Read More Read More

Zakończenie prac związanych z utworzeniem Bazy danych EGIB na terenie gminy Kętrzyn w obrębach ewidencyjnych: Trzy Lipy i Nowa Wieś Kętrzyńska

Zakończenie prac związanych z utworzeniem Bazy danych EGIB na terenie gminy Kętrzyn w obrębach ewidencyjnych: Trzy Lipy i Nowa Wieś Kętrzyńska

W ramach drugiej części w zakresie utworzenia Bazy danych EGIB została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków, obejmująca budynki i grunty – w tym granice obrębów ewidencyjnych, granice działek ewidencyjnych, użytków gruntowych, budynków i obiektów trwale związanych z budynkami oraz nieruchomości lokalowych na terenie jednostki ewidencyjnej Kętrzyn – gmina w obrębach ewidencyjnych: Trzy Lipy i Nowa Wieś Kętrzyńska. W wyniku przeprowadzonych prac modernizacyjnych powstała zintegrowana baza danych opisowo-kartograficznych ewidencji gruntów i budynków. Za wykonanie przedmiotu umowy odpowiedzialne było Konsorcjum firm:…

Read More Read More

Zakończenie prac związanych z modernizacją osnowy poziomej III klasy (ziemnej i ściennej wraz z osnową pomiarową) w jednostkach ewidencyjnych Korsze – miasto i Reszel – miasto

Zakończenie prac związanych z modernizacją osnowy poziomej III klasy (ziemnej i ściennej wraz z osnową pomiarową) w jednostkach ewidencyjnych Korsze – miasto i Reszel – miasto

Wykonawcą prac związanych modernizacją osnowy poziomej III klasy (ziemnej i ściennej wraz z osnową pomiarową) w jednostkach ewidencyjnych Korsze – miasto i Reszel – miasto jest firma PMG Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Na terenie miast Korsze i Reszel w ramach prac terenowych firma zinwentaryzowała 1120 punkty osnowy (471 w m. Reszel i 649 w m. Korsze) z czego 740 punkty określiła jako zniszczone (297 w m. Reszel i 443 w m. Korsze). Uwzględniając charakterystykę i stopień…

Read More Read More

Geoportal powiatu kętrzyńskiego w trakcie COVID-19

Geoportal powiatu kętrzyńskiego w trakcie COVID-19

Wdrożony w powiecie kętrzyńskim we wrześniu 2019 roku geoportal powiatu kętrzyńskiego dostępny na stronie: https://powiatketrzynski.geoportal2.pl/  doskonale sprawdził się podczas panującego obecnie na terenie całego kraju zagrożenia epidemicznego. Dzięki możliwości składania wniosków za pomocą portalu takich jak: wniosek o wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z ewidencji gruntów i budynków możliwa jest elektroniczna obsługa i otrzymanie stosownych dokumentów bez bezpośredniego kontaktu między interesantami, a pracownikami starostwa. Ponadto geodeci, którzy mają podpisane umowy ze Starostą Kętrzyńskim i dostęp do portalu w trybie…

Read More Read More

Zakończenie prac związanych z założeniem osnowy poziomej III klasy (ziemnej i ściennej) wraz z osnową wysokościową IV klasy w mieście Kętrzyn

Zakończenie prac związanych z założeniem osnowy poziomej III klasy (ziemnej i ściennej) wraz z osnową wysokościową IV klasy w mieście Kętrzyn

Wykonawcą prac związanych z założeniem osnowy poziomej III klasy (ziemnej i ściennej) wraz z osnową wysokościową IV klasy w mieście Kętrzyn jest firma PMG Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, która w ramach prac terenowych zinwentaryzowała 1739 punkty osnowy z czego 1192 punkty określiła jako zniszczone. Zostały założone 147 nowe punkty osnowy, adoptowane zostały 49 punkty główne oraz 3 punkty bliskie. Ponadto założono 163 nowe znaki ścienne, a 74 punkty zostały adaptowane. Po przeprowadzonych pracach, nowa osnowa miasta…

Read More Read More

Zakończenie prac związanych z utworzeniem bazy danych EGIB w miastach: Korsze i Reszel oraz gminach: Barciany, Srokowo, Reszel, Korsze

Zakończenie prac związanych z utworzeniem bazy danych EGIB w miastach: Korsze i Reszel oraz gminach: Barciany, Srokowo, Reszel, Korsze

W ramach pierwszej umowy w zakresie utworzenia bazy danych EGIB została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków, obejmująca budynki, użytki gruntowe związane z usytuowaniem budynków oraz obiekty trwale związane z budynkami dla następujących jednostek ewidencyjnych: Srokowo – obszar wiejski, Korsze – miasto, Korsze – obszar wiejski, Reszel – miasto, Reszel – obszar wiejski i Barciany – obszar wiejski. Za wykonanie przedmiotu umowy odpowiedzialne było konsorcjum firm: GISPRO Sp. z o.o. ze Szczecina i PROGIS Sp. z o.o. z Giżycka. Wynagrodzenie wykonawcy wyniosło…

Read More Read More

Geoportal Powiatu Kętrzyńskiego

Geoportal Powiatu Kętrzyńskiego

Na dzień dzisiejszy do tut. urzędu wpłynęły 22 wnioski o dostęp do Geoportalu Powiatu Kętrzyńskiego w trybie chronionym. Wnioski zostały złożone przez geodetów, gminy i rzeczoznawców majątkowych, z czego znaczna większość to wnioski geodetów, którzy mogę internetowo zgłaszać prace geodezyjne. Geoportal działa codziennie przez całą dobę. Dane są aktualizowane codziennie o godzinie 2:45. Dostępny jest na stronie pod adresem: https://powiatketrzynski.geoportal2.pl/ Wnioski o dostęp do Geoportalu w trypie chronionym są dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Powiatowym Ośrodku dokumentacji Geodezyjnej w…

Read More Read More

Podpisanie umowy na dostęp do Geoportalu Powiatu Kętrzyńskiego

Podpisanie umowy na dostęp do Geoportalu Powiatu Kętrzyńskiego

W dniu 8 listopada 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie została podpisana pierwsza umowa na dostęp do Geoportalu Powiatu Kętrzyńskiego w trybie chronionym. Przedmiotowa umowa została podpisana z Panem Damianem Biłdą geodetą-klasyfikatorem, który prowadzi firmę „Kętrzyńskie Biuro Geodezji” z siedzibą w Kętrzynie przy ul. Dąbrowskiego 22. Po podpisaniu umowy użytkownik otrzymał login i hasło do portalu. Geodeta w związku z dostępem do portalu uzyskał możliwość zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną, co z pewnością ułatwi mu pracę oraz pozwoli…

Read More Read More

Konferencja nt. Wdrożenia GEOPORTALU Powiatu Kętrzyńskiego

Konferencja nt. Wdrożenia GEOPORTALU Powiatu Kętrzyńskiego

W dniu 16 października 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie odbyła się konferencja nt. Wdrożenia GEOPORTALU Powiatu Kętrzyńskiego  w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”. Geoportal powiatu kętrzyńskiego umożliwia elektroniczną obsługę: mieszkańców powiatu, jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, inwestorów, projektantów, geodetów, komorników i rzeczoznawców majątkowych poprzez wyszukiwanie, przeglądanie, pobieranie danych z zakresu geodezji i kartografii wraz z dokonaniem ewentualnej opłaty za pobrane dane bezpośrednio poprzez płatność elektroniczną. Konferencja była połączona ze szkoleniem. Pani Alicja Pradela z firmy GEOBID Sp….

Read More Read More