Browsed by
Miesiąc: Lipiec 2018

Podpisanie umowy na usługi w zakresie monitoringu, weryfikacji i bieżącej kontroli wykonywanych prac związanych z realizacją projektu

Podpisanie umowy na usługi w zakresie monitoringu, weryfikacji i bieżącej kontroli wykonywanych prac związanych z realizacją projektu

W dniu 24 lipca 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim reprezentowanym przez: Jarosława Pieniaka – Starostę Kętrzyńskiego i Łukasza Jakuba Wiśniewskiego – Wicestarostę, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Kulickiej, w imieniu którego odbiorcą jest Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, a Konsorcjum firm, której liderem jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „OPGK” Sp.z o.o., a uczestnikiem OPGK Kataster Sp.z o.o z Gdańska reprezentowanym przez Karola Kaima – Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego OPGK Sp. z…

Read More Read More

Tablica Informacyjna

Tablica Informacyjna

Przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kętrzynie została zamontowana tablica informacyjna dotycząca projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności, jakości oraz bezpieczeństwa świadczonych e-usług publicznych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Konferencja promocyjna projektu

Konferencja promocyjna projektu

W dniu 17 maja 2018 r. odbyła się konferencja informacyjno – promocyjna projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”. W przedsięwzięciu wzięli udział Dyrektorzy i przedstawiciele jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego, mieszkańcy powiatu  oraz przedstawiciele firm geodezyjnych. Naczelniczka Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, pełniąca również funkcję Geodety Powiatowego, zaprezentowała zebranym główne założenia i cele projektu.