Konferencja promocyjna projektu

Konferencja promocyjna projektu

W dniu 17 maja 2018 r. odbyła się konferencja informacyjno – promocyjna projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”. W przedsięwzięciu wzięli udział Dyrektorzy i przedstawiciele jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego, mieszkańcy powiatu  oraz przedstawiciele firm geodezyjnych. Naczelniczka Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, pełniąca również funkcję Geodety Powiatowego, zaprezentowała zebranym główne założenia i cele projektu.


Comments are closed.