PODPISANIE UMOWY – „BAZA DANYCH EGiB – EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW”

PODPISANIE UMOWY – „BAZA DANYCH EGiB – EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW”

W dniu 24 maja 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie zostały podpisane umowy pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim reprezentowanym przez: Michała Kochanowskiego – Starostę Kętrzyńskiego i Andrzeja Lewandowskiego – Wicestarostę, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Bogusława Józefa Lichockiego, a Konsorcjum firm: GISPRO Sp. z o.o. ze Szczecina i PROGIS Sp. z o.o. z Giżycka, których przedmiotem będzie utworzenie „Bazy danych EGiB”.

W ramach pierwszej umowy przeprowadzona zostanie modernizacja ewidencji gruntów i budynków, która obejmie budynki, użytki gruntowe związane z usytuowaniem budynków oraz obiekty trwale związane z budynkami dla następujących jednostek ewidencyjnych: Srokowo – obszar wiejski, Korsze – miasto, Korsze – obszar wiejski, Reszel – miasto, Reszel – obszar wiejski i Barciany – obszar wiejski. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie równe 590 400,00 zł.

Przedmiotem drugiej umowy jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków, która obejmie budynki i grunty (w tym granice obrębów ewidencyjnych, granice działek ewidencyjnych), użytki gruntowe, budynki i obiekty trwale związane z budynkami na terenie Gminy Kętrzyn w obrębach ewidencyjnych: Trzy Lipy i Nowa Wieś Kętrzyńska. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie równe 124 900,00  zł.

Zadania zostaną wykonane w ramach prowadzonego projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno – kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”.


Comments are closed.