Browsed by
Miesiąc: Lipiec 2019

PODPISANIE UMÓW – „BAZA DANYCH GESUT – Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu”

PODPISANIE UMÓW – „BAZA DANYCH GESUT – Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu”

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie zostały podpisane umowy w przedmiocie „Baza danych GESUT”, których głównym celem jest utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz zasilenie systemu teleinformatycznego tymi danymi. Umowa została podzielona na VI części: Część I – miasto Kętrzyn Część II – gmina Barciany Część III – gmina Kętrzyn Część IV – miasto i gmina Korsze Część V – miasto i gmina Reszel Część VI – gmina Srokowo Pierwsza umowa podpisana w dniu 27 czerwca 2019 r. dotycząca Części…

Read More Read More

PODPISANIE UMOWY – „SKANOWANIE ZASOBU PZGIK – Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”

PODPISANIE UMOWY – „SKANOWANIE ZASOBU PZGIK – Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”

W dniu 13 czerwca 2019 r. pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim reprezentowanym przez: Michała Kochanowskiego – Starostę Kętrzyńskiego i Andrzeja Lewandowskiego – Wicestarostę, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Bogusława Józefa Lichockiego, a firmą PROGIS Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku została podpisana umowa na skanowanie zasobu PZGiK dla powiatu kętrzyńskiego w ramach projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu kętrzyńskiego”. Głównymi celami projektu są: cyfryzacja zasobu geodezyjno-kartograficznego z obszaru powiatu kętrzyńskiego, umożliwiająca udostępnienie  i przetwarzanie informacji drogą elektroniczną oraz dostosowanie informacji przestrzennej do…

Read More Read More