PODPISANIE UMÓW – „BAZA DANYCH GESUT – Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu”

PODPISANIE UMÓW – „BAZA DANYCH GESUT – Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu”

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie zostały podpisane umowy w przedmiocie „Baza danych GESUT”, których głównym celem jest utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz zasilenie systemu teleinformatycznego tymi danymi. Umowa została podzielona na VI części:

  • Część I – miasto Kętrzyn
  • Część II – gmina Barciany
  • Część III – gmina Kętrzyn
  • Część IV – miasto i gmina Korsze
  • Część V – miasto i gmina Reszel
  • Część VI – gmina Srokowo

Pierwsza umowa podpisana w dniu 27 czerwca 2019 r. dotycząca Części I oraz Części VI została zawarta pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim reprezentowanym przez: Michała Kochanowskiego – Starostę Kętrzyńskiego i Andrzeja Lewandowskiego – Wicestarostę, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Bogusława Józefa Lichockiego a firmą OPGK SP. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Za wykonanie Części I umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie równe 152 766,00 zł, natomiast Części VI – 64 500,00 zł.

Druga umowa podpisana w dniu 28 czerwca 2019 r. dotycząca Części II, Części III, Części IV oraz Części V została zawarta pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim reprezentowanym przez: Michała Kochanowskiego – Starostę Kętrzyńskiego i Andrzeja Lewandowskiego – Wicestarostę, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Bogusława Józefa Lichockiego a konsorcjum firm GISPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie i firmą PROGIS Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku. Za wykonanie Części II umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie równe 111 930,00 zł, Części III – 164 820,00 zł, Części IV – 111 930,00 zł, a Części V – 111 930,00zł.

Zadania zostaną wykonane w ramach prowadzonego projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno – kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”.


Comments are closed.