PODPISANIE UMOWY – „SKANOWANIE ZASOBU PZGIK – Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”

PODPISANIE UMOWY – „SKANOWANIE ZASOBU PZGIK – Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”

W dniu 13 czerwca 2019 r. pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim reprezentowanym przez: Michała Kochanowskiego – Starostę Kętrzyńskiego i Andrzeja Lewandowskiego – Wicestarostę, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Bogusława Józefa Lichockiego, a firmą PROGIS Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku została podpisana umowa na skanowanie zasobu PZGiK dla powiatu kętrzyńskiego w ramach projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu kętrzyńskiego”. Głównymi celami projektu są: cyfryzacja zasobu geodezyjno-kartograficznego z obszaru powiatu kętrzyńskiego, umożliwiająca udostępnienie  i przetwarzanie informacji drogą elektroniczną oraz dostosowanie informacji przestrzennej do obowiązujących przepisów prawnych.

Wartość umowy wynosi 878 220,00 zł. Termin zakończenia prac ustalono na dzień 16 lipca 2020 r.


Comments are closed.