Browsed by
Dzień: 23 sierpnia 2019

Spotkanie pilotażowe – Baza danych BDSOG

Spotkanie pilotażowe – Baza danych BDSOG

W dniu 18 lipca 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie odbyło się spotkanie zespołu pilotażowego dotyczące projektu „Baza danych BDSOG” w ramach „Projektu zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego. Na spotkaniu byli obecni: Kierownik Projektu – Beata Obolewicz,  Mariusz Masiewicz i Monika Kuzyk – członkowie zespołu, Michał Grądys, Jacek Czulak, Krzysztof Wilga – Wykonawcy z firmy PMG Silesia Sp. z o.o. z Katowic oraz Zbigniew Rynkiewicz – Weryfikator z firmy „OPGK” Sp. z o.o. z Gdańska. Celem spotkania było omówienie prac…

Read More Read More

Podpisanie umowy – „Dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego na potrzeby realizacji projektu – Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu kętrzyńskiego

Podpisanie umowy – „Dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego na potrzeby realizacji projektu – Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu kętrzyńskiego

W dniu 1 sierpnia 2019 r. pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim reprezentowanym przez: Michała Kochanowskiego – Starostę Kętrzyńskiego i Andrzeja Lewandowskiego – Wicestarostę, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Bogusława Józefa Lichockiego, a firmą GEOBID Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach reprezentowaną przez Krzysztofa Jana Borysa – Prezesa Zarządu, została podpisana umowa na dostawę, instalację i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego na potrzeby realizacji projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu kętrzyńskiego”. Głównymi celami projektu jest cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług…

Read More Read More