Podpisanie umowy – „Dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego na potrzeby realizacji projektu – Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu kętrzyńskiego

Podpisanie umowy – „Dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego na potrzeby realizacji projektu – Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu kętrzyńskiego

W dniu 1 sierpnia 2019 r. pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim reprezentowanym przez: Michała Kochanowskiego – Starostę Kętrzyńskiego i Andrzeja Lewandowskiego – Wicestarostę, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Bogusława Józefa Lichockiego, a firmą GEOBID Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach reprezentowaną przez Krzysztofa Jana Borysa – Prezesa Zarządu, została podpisana umowa na dostawę, instalację i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego na potrzeby realizacji projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu kętrzyńskiego”. Głównymi celami projektu jest cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Wartość umowy wynosi 120 540,00 zł. Termin zakończenia prac ustalono na dzień 12 września 2019 r.


Comments are closed.