Spotkanie pilotażowe – Baza danych EgiB

Spotkanie pilotażowe – Baza danych EgiB

W dniu 23 sierpnia 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie odbyło się spotkanie zespołu pilotażowego dotyczące projektu „Baza danych EGiB” w ramach „Projektu zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego. Na spotkaniu byli obecni: Beata Obolewicz – Kierownik Projektu,  Edward Kozak i Halina Szajewska – członkowie zespołu, Tomasz Walentynowicz, Kamil Grabowski – Wykonawcy z firmy PROGIS Sp. z o.o. oraz Zbigniew Rynkiewicz – Weryfikator z firmy „OPGK” Sp. z o.o. z Gdańska. Celem spotkania było omówienie prac pilotażowych związanych z utworzeniem bazy danych EGiB. Podczas spotkania dokonano uzgodnień dotyczących m.in. ujawnień/uaktualnień obiektów ewidencyjnych wykazanych na podstawie operatów geodezyjnych w bazie danych EGiB czy określania użytków zgodnie z Rozporządzeniem EgiB.

 


Comments are closed.