Spotkanie pilotażowe – Skanowanie zasobu PZGiK

Spotkanie pilotażowe – Skanowanie zasobu PZGiK

W dniu 5 września 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie odbyło się spotkanie zespołu pilotażowego dotyczące projektu „Skanowanie zasobu PZGiK” w ramach „Projektu zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego. Na spotkaniu byli obecni: Beata Obolewicz – Kierownik Projektu,  Mariusz Masiewicz – zastępca Kierownika Projektu, Joanna Kinach, Halina Szajewska – członkowie zespołu, Tomasz Walentynowicz, Grzegorz Laskowski, Mariusz Sibik – Wykonawcy z firmy PROGIS Sp. z o.o. oraz Zbigniew Małkowski – Weryfikator z firmy „OPGK” Sp. z o.o. z Gdańska. Celem spotkania było omówienie prac pilotażowych oraz wspólne ustalenia dotyczące skanowania materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK), które zapisano w dzienniku roboty.

 


Comments are closed.