Browsed by
Miesiąc: maj 2020

Geoportal powiatu kętrzyńskiego w trakcie COVID-19

Geoportal powiatu kętrzyńskiego w trakcie COVID-19

Wdrożony w powiecie kętrzyńskim we wrześniu 2019 roku geoportal powiatu kętrzyńskiego dostępny na stronie: https://powiatketrzynski.geoportal2.pl/  doskonale sprawdził się podczas panującego obecnie na terenie całego kraju zagrożenia epidemicznego. Dzięki możliwości składania wniosków za pomocą portalu takich jak: wniosek o wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z ewidencji gruntów i budynków możliwa jest elektroniczna obsługa i otrzymanie stosownych dokumentów bez bezpośredniego kontaktu między interesantami, a pracownikami starostwa. Ponadto geodeci, którzy mają podpisane umowy ze Starostą Kętrzyńskim i dostęp do portalu w trybie…

Read More Read More

Zakończenie prac związanych z założeniem osnowy poziomej III klasy (ziemnej i ściennej) wraz z osnową wysokościową IV klasy w mieście Kętrzyn

Zakończenie prac związanych z założeniem osnowy poziomej III klasy (ziemnej i ściennej) wraz z osnową wysokościową IV klasy w mieście Kętrzyn

Wykonawcą prac związanych z założeniem osnowy poziomej III klasy (ziemnej i ściennej) wraz z osnową wysokościową IV klasy w mieście Kętrzyn jest firma PMG Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, która w ramach prac terenowych zinwentaryzowała 1739 punkty osnowy z czego 1192 punkty określiła jako zniszczone. Zostały założone 147 nowe punkty osnowy, adoptowane zostały 49 punkty główne oraz 3 punkty bliskie. Ponadto założono 163 nowe znaki ścienne, a 74 punkty zostały adaptowane. Po przeprowadzonych pracach, nowa osnowa miasta…

Read More Read More

Zakończenie prac związanych z utworzeniem bazy danych EGIB w miastach: Korsze i Reszel oraz gminach: Barciany, Srokowo, Reszel, Korsze

Zakończenie prac związanych z utworzeniem bazy danych EGIB w miastach: Korsze i Reszel oraz gminach: Barciany, Srokowo, Reszel, Korsze

W ramach pierwszej umowy w zakresie utworzenia bazy danych EGIB została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków, obejmująca budynki, użytki gruntowe związane z usytuowaniem budynków oraz obiekty trwale związane z budynkami dla następujących jednostek ewidencyjnych: Srokowo – obszar wiejski, Korsze – miasto, Korsze – obszar wiejski, Reszel – miasto, Reszel – obszar wiejski i Barciany – obszar wiejski. Za wykonanie przedmiotu umowy odpowiedzialne było konsorcjum firm: GISPRO Sp. z o.o. ze Szczecina i PROGIS Sp. z o.o. z Giżycka. Wynagrodzenie wykonawcy wyniosło…

Read More Read More