Geoportal powiatu kętrzyńskiego w trakcie COVID-19

Geoportal powiatu kętrzyńskiego w trakcie COVID-19

Wdrożony w powiecie kętrzyńskim we wrześniu 2019 roku geoportal powiatu kętrzyńskiego dostępny na stronie:

https://powiatketrzynski.geoportal2.pl/ 

doskonale sprawdził się podczas panującego obecnie na terenie całego kraju zagrożenia epidemicznego.

Dzięki możliwości składania wniosków za pomocą portalu takich jak: wniosek o wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z ewidencji gruntów i budynków możliwa jest elektroniczna obsługa i otrzymanie stosownych dokumentów bez bezpośredniego kontaktu między interesantami, a pracownikami starostwa.

Ponadto geodeci, którzy mają podpisane umowy ze Starostą Kętrzyńskim i dostęp do portalu w trybie chronionym, cały czas mogą zgłaszać prace geodezyjne i po dokonaniu ewentualnej opłaty za pobrane dane bezpośrednio poprzez płatność elektroniczną otrzymują materiały w asortymentach takich jak: mapa do celów projektowych czy geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych.

Dane zawarte w Geoportalu są aktualizowane codziennie o godz. 2.45, a system działa codziennie 24h/dobę.


Comments are closed.