Zakończenie prac związanych z utworzeniem bazy danych EGIB w miastach: Korsze i Reszel oraz gminach: Barciany, Srokowo, Reszel, Korsze

Zakończenie prac związanych z utworzeniem bazy danych EGIB w miastach: Korsze i Reszel oraz gminach: Barciany, Srokowo, Reszel, Korsze

W ramach pierwszej umowy w zakresie utworzenia bazy danych EGIB została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków, obejmująca budynki, użytki gruntowe związane z usytuowaniem budynków oraz obiekty trwale związane z budynkami dla następujących jednostek ewidencyjnych: Srokowo – obszar wiejski, Korsze – miasto, Korsze – obszar wiejski, Reszel – miasto, Reszel – obszar wiejski i Barciany – obszar wiejski.

Za wykonanie przedmiotu umowy odpowiedzialne było konsorcjum firm: GISPRO Sp. z o.o. ze Szczecina i PROGIS Sp. z o.o. z Giżycka. Wynagrodzenie wykonawcy wyniosło 590 400,00 zł.

Zadania zostało wykonane w ramach prowadzonego projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno – kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”.

 


Comments are closed.