Zakończenie prac związanych z założeniem osnowy poziomej III klasy (ziemnej i ściennej) wraz z osnową wysokościową IV klasy w mieście Kętrzyn

Zakończenie prac związanych z założeniem osnowy poziomej III klasy (ziemnej i ściennej) wraz z osnową wysokościową IV klasy w mieście Kętrzyn

Wykonawcą prac związanych z założeniem osnowy poziomej III klasy (ziemnej i ściennej) wraz z osnową wysokościową IV klasy w mieście Kętrzyn jest firma PMG Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, która w ramach prac terenowych zinwentaryzowała 1739 punkty osnowy z czego 1192 punkty określiła jako zniszczone.

Zostały założone 147 nowe punkty osnowy, adoptowane zostały 49 punkty główne oraz 3 punkty bliskie. Ponadto założono 163 nowe znaki ścienne, a 74 punkty zostały adaptowane.

Po przeprowadzonych pracach, nowa osnowa miasta Kętrzyna składa się w sumie z 193 punktów głównych oraz 237 znaków ściennych.

Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzymał wynagrodzenie równe 258 300,00 zł.

Zadania zostały wykonane w ramach prowadzonego projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno – kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”.


Comments are closed.