Browsed by
Dzień: 2020-11-26

Skanowanie zasobu PZGiK powiatu kętrzyńskiego – zakończenie prac

Skanowanie zasobu PZGiK powiatu kętrzyńskiego – zakończenie prac

Wykonawcą praz związanych z zeskanowaniem zasobu PZGiK w powiecie kętrzyńskim jest firma firmą PROGIS Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie równe 878 220,00 zł. Dzięki temu projektowi poprzez zeskanowanie dokumentów dokonano cyfryzacji zasobu geodezyjno-kartograficznego z obszaru powiatu kętrzyńskiego, która obecnie umożliwia udostępnianie i przetwarzanie informacji drogą elektroniczną. Ponadto dostosowano informację przestrzenną do obowiązujących przepisów prawnych. W ramach umowy Wykonawca zeskanował 323 249 sztuk dokumentów. Zadanie zostało wykonane w ramach prowadzonego projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno – kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”.

Zakończenie prac związanych z utworzeniem Bazy danych GESUT

Zakończenie prac związanych z utworzeniem Bazy danych GESUT

Prace dotyczące utworzenia Bazy danych GESUT, polegały na utworzeniu bazy danych GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 roku w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015 r. poz. 1938 z późn.zm.), a następnie zasileniu systemu teleinformatycznego tymi danymi. Zadanie zostało podzielone na VI części: Część I – miasto Kętrzyn Część VI – gmina Srokowo Wykonawcą była Firma OPGK SP. z o.o. z siedzibą…

Read More Read More

Zakończenie prac związanych z utworzeniem Bazy danych EGIB na terenie gminy Kętrzyn w obrębach ewidencyjnych: Trzy Lipy i Nowa Wieś Kętrzyńska

Zakończenie prac związanych z utworzeniem Bazy danych EGIB na terenie gminy Kętrzyn w obrębach ewidencyjnych: Trzy Lipy i Nowa Wieś Kętrzyńska

W ramach drugiej części w zakresie utworzenia Bazy danych EGIB została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków, obejmująca budynki i grunty – w tym granice obrębów ewidencyjnych, granice działek ewidencyjnych, użytków gruntowych, budynków i obiektów trwale związanych z budynkami oraz nieruchomości lokalowych na terenie jednostki ewidencyjnej Kętrzyn – gmina w obrębach ewidencyjnych: Trzy Lipy i Nowa Wieś Kętrzyńska. W wyniku przeprowadzonych prac modernizacyjnych powstała zintegrowana baza danych opisowo-kartograficznych ewidencji gruntów i budynków. Za wykonanie przedmiotu umowy odpowiedzialne było Konsorcjum firm:…

Read More Read More

Zakończenie prac związanych z modernizacją osnowy poziomej III klasy (ziemnej i ściennej wraz z osnową pomiarową) w jednostkach ewidencyjnych Korsze – miasto i Reszel – miasto

Zakończenie prac związanych z modernizacją osnowy poziomej III klasy (ziemnej i ściennej wraz z osnową pomiarową) w jednostkach ewidencyjnych Korsze – miasto i Reszel – miasto

Wykonawcą prac związanych modernizacją osnowy poziomej III klasy (ziemnej i ściennej wraz z osnową pomiarową) w jednostkach ewidencyjnych Korsze – miasto i Reszel – miasto jest firma PMG Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Na terenie miast Korsze i Reszel w ramach prac terenowych firma zinwentaryzowała 1120 punkty osnowy (471 w m. Reszel i 649 w m. Korsze) z czego 740 punkty określiła jako zniszczone (297 w m. Reszel i 443 w m. Korsze). Uwzględniając charakterystykę i stopień…

Read More Read More