Zakończenie prac związanych z utworzeniem Bazy danych EGIB na terenie gminy Kętrzyn w obrębach ewidencyjnych: Trzy Lipy i Nowa Wieś Kętrzyńska

Zakończenie prac związanych z utworzeniem Bazy danych EGIB na terenie gminy Kętrzyn w obrębach ewidencyjnych: Trzy Lipy i Nowa Wieś Kętrzyńska

W ramach drugiej części w zakresie utworzenia Bazy danych EGIB została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków, obejmująca budynki i grunty – w tym granice obrębów ewidencyjnych, granice działek ewidencyjnych, użytków gruntowych, budynków i obiektów trwale związanych z budynkami oraz nieruchomości lokalowych na terenie jednostki ewidencyjnej Kętrzyn – gmina w obrębach ewidencyjnych: Trzy Lipy i Nowa Wieś Kętrzyńska.

W wyniku przeprowadzonych prac modernizacyjnych powstała zintegrowana baza danych opisowo-kartograficznych ewidencji gruntów i budynków.

Za wykonanie przedmiotu umowy odpowiedzialne było Konsorcjum firm: Pełnomocnik – GISPRO Sp. z o.o. ze Szczecina i Uczestnik – PROGIS Sp. z o.o. z Giżycka. Wynagrodzenie wykonawców wyniosło 124 900,00 zł.

Zadania zostało wykonane w ramach prowadzonego projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno – kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”.

 


Comments are closed.