Browsed by
Autor: Monika Kuzyk

Spotkanie pilotażowe – Baza danych BDSOG

Spotkanie pilotażowe – Baza danych BDSOG

W dniu 18 lipca 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie odbyło się spotkanie zespołu pilotażowego dotyczące projektu „Baza danych BDSOG” w ramach „Projektu zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego. Na spotkaniu byli obecni: Kierownik Projektu – Beata Obolewicz,  Mariusz Masiewicz i Monika Kuzyk – członkowie zespołu, Michał Grądys, Jacek Czulak, Krzysztof Wilga – Wykonawcy z firmy PMG Silesia Sp. z o.o. z Katowic oraz Zbigniew Rynkiewicz – Weryfikator z firmy „OPGK” Sp. z o.o. z Gdańska. Celem spotkania było omówienie prac…

Read More Read More

Podpisanie umowy – „Dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego na potrzeby realizacji projektu – Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu kętrzyńskiego

Podpisanie umowy – „Dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego na potrzeby realizacji projektu – Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu kętrzyńskiego

W dniu 1 sierpnia 2019 r. pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim reprezentowanym przez: Michała Kochanowskiego – Starostę Kętrzyńskiego i Andrzeja Lewandowskiego – Wicestarostę, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Bogusława Józefa Lichockiego, a firmą GEOBID Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach reprezentowaną przez Krzysztofa Jana Borysa – Prezesa Zarządu, została podpisana umowa na dostawę, instalację i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego na potrzeby realizacji projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu kętrzyńskiego”. Głównymi celami projektu jest cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług…

Read More Read More

PODPISANIE UMÓW – „BAZA DANYCH GESUT – Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu”

PODPISANIE UMÓW – „BAZA DANYCH GESUT – Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu”

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie zostały podpisane umowy w przedmiocie „Baza danych GESUT”, których głównym celem jest utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz zasilenie systemu teleinformatycznego tymi danymi. Umowa została podzielona na VI części: Część I – miasto Kętrzyn Część II – gmina Barciany Część III – gmina Kętrzyn Część IV – miasto i gmina Korsze Część V – miasto i gmina Reszel Część VI – gmina Srokowo Pierwsza umowa podpisana w dniu 27 czerwca 2019 r. dotycząca Części…

Read More Read More

PODPISANIE UMOWY – „SKANOWANIE ZASOBU PZGIK – Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”

PODPISANIE UMOWY – „SKANOWANIE ZASOBU PZGIK – Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”

W dniu 13 czerwca 2019 r. pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim reprezentowanym przez: Michała Kochanowskiego – Starostę Kętrzyńskiego i Andrzeja Lewandowskiego – Wicestarostę, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Bogusława Józefa Lichockiego, a firmą PROGIS Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku została podpisana umowa na skanowanie zasobu PZGiK dla powiatu kętrzyńskiego w ramach projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu kętrzyńskiego”. Głównymi celami projektu są: cyfryzacja zasobu geodezyjno-kartograficznego z obszaru powiatu kętrzyńskiego, umożliwiająca udostępnienie  i przetwarzanie informacji drogą elektroniczną oraz dostosowanie informacji przestrzennej do…

Read More Read More

PODPISANIE UMOWY – „BAZA DANYCH EGiB – EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW”

PODPISANIE UMOWY – „BAZA DANYCH EGiB – EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW”

W dniu 24 maja 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie zostały podpisane umowy pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim reprezentowanym przez: Michała Kochanowskiego – Starostę Kętrzyńskiego i Andrzeja Lewandowskiego – Wicestarostę, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Bogusława Józefa Lichockiego, a Konsorcjum firm: GISPRO Sp. z o.o. ze Szczecina i PROGIS Sp. z o.o. z Giżycka, których przedmiotem będzie utworzenie „Bazy danych EGiB”. W ramach pierwszej umowy przeprowadzona zostanie modernizacja ewidencji gruntów i budynków, która obejmie budynki, użytki gruntowe związane z usytuowaniem…

Read More Read More

Podpisanie umowy – „Baza danych BDSOG – Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych”

Podpisanie umowy – „Baza danych BDSOG – Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych”

W dniu 24 maja 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego zostały podpisane umowy pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim reprezentowanym przez: Michała Kochanowskiego – Starostę Kętrzyńskiego i Andrzeja Lewandowskiego – Wicestarostę, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Bogusława Józefa Lichockiego, w imieniu którego odbiorcą jest Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, a firmą PMG Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach reprezentowanym przez Jacka Czulaka – Prezesa Zarządu i Michała Grądysa – Wiceprezesa Zarządu, których przedmiotem będzie założenie „Bazy danych BDSOG”. Przedmiotem pierwszej umowy jest: „Założenie osnowy poziomej…

Read More Read More