Zaproszenie na konferencję – Wdrożenie GEOPORTALU Powiatu Kętrzyńskiego

Zaproszenie na konferencję – Wdrożenie GEOPORTALU Powiatu Kętrzyńskiego

W dniu 16 października 2019 r. w godz. 10:00-14:30 w Sali Kominkowej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie (Plac Grunwaldzki 1) odbędzie się konferencja nt. Wdrożenie GEOPORTALU Powiatu Kętrzyńskiego  w ramach projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”, połączoną z prezentacją oraz szkoleniem.

Spotkanie pilotażowe – Utworzenie bazy danych Gesut

Spotkanie pilotażowe – Utworzenie bazy danych Gesut

W dniu 18 września 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie odbyło się spotkanie zespołu pilotażowego dotyczące projektu „Utworzenie bazy danych GESUT” w ramach „Projektu zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego. Na spotkaniu byli obecni: Beata Obolewicz – Kierownik Projektu, Mariusz Masiewicz – zastępca Kierownika Projektu, Ewa Buniowska, Szymon Jasiulewicz – członkowie zespołu, Wojciech Krepsztul – Wykonawca z firmy GISPRO Sp. z o.o. ze Szczecina oraz Justyna Jóźwik, Mateusz Kowalski – Weryfikator z firmy „OPGK” Sp. z o.o. z Olsztyna. Celem…

Read More Read More

Geoportal Powiatu Kętrzyńskiego

Geoportal Powiatu Kętrzyńskiego

Geoportal Powiatu Kętrzyńskiego jest już dostępny na stronie: https://powiatketrzynski.geoportal2.pl/  Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Kętrzyńskiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2017 poz. 1382) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Kętrzyńskiego.

Spotkanie pilotażowe – Skanowanie zasobu PZGiK

Spotkanie pilotażowe – Skanowanie zasobu PZGiK

W dniu 5 września 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie odbyło się spotkanie zespołu pilotażowego dotyczące projektu „Skanowanie zasobu PZGiK” w ramach „Projektu zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego. Na spotkaniu byli obecni: Beata Obolewicz – Kierownik Projektu,  Mariusz Masiewicz – zastępca Kierownika Projektu, Joanna Kinach, Halina Szajewska – członkowie zespołu, Tomasz Walentynowicz, Grzegorz Laskowski, Mariusz Sibik – Wykonawcy z firmy PROGIS Sp. z o.o. oraz Zbigniew Małkowski – Weryfikator z firmy „OPGK” Sp. z o.o. z Gdańska. Celem…

Read More Read More

Spotkanie pilotażowe – Baza danych EgiB

Spotkanie pilotażowe – Baza danych EgiB

W dniu 23 sierpnia 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie odbyło się spotkanie zespołu pilotażowego dotyczące projektu „Baza danych EGiB” w ramach „Projektu zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego. Na spotkaniu byli obecni: Beata Obolewicz – Kierownik Projektu,  Edward Kozak i Halina Szajewska – członkowie zespołu, Tomasz Walentynowicz, Kamil Grabowski – Wykonawcy z firmy PROGIS Sp. z o.o. oraz Zbigniew Rynkiewicz – Weryfikator z firmy „OPGK” Sp. z o.o. z Gdańska. Celem spotkania było omówienie prac pilotażowych związanych z…

Read More Read More

Spotkanie pilotażowe – Baza danych BDSOG

Spotkanie pilotażowe – Baza danych BDSOG

W dniu 18 lipca 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie odbyło się spotkanie zespołu pilotażowego dotyczące projektu „Baza danych BDSOG” w ramach „Projektu zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego. Na spotkaniu byli obecni: Kierownik Projektu – Beata Obolewicz,  Mariusz Masiewicz i Monika Kuzyk – członkowie zespołu, Michał Grądys, Jacek Czulak, Krzysztof Wilga – Wykonawcy z firmy PMG Silesia Sp. z o.o. z Katowic oraz Zbigniew Rynkiewicz – Weryfikator z firmy „OPGK” Sp. z o.o. z Gdańska. Celem spotkania było omówienie prac…

Read More Read More

Podpisanie umowy – „Dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego na potrzeby realizacji projektu – Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu kętrzyńskiego

Podpisanie umowy – „Dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego na potrzeby realizacji projektu – Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu kętrzyńskiego

W dniu 1 sierpnia 2019 r. pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim reprezentowanym przez: Michała Kochanowskiego – Starostę Kętrzyńskiego i Andrzeja Lewandowskiego – Wicestarostę, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Bogusława Józefa Lichockiego, a firmą GEOBID Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach reprezentowaną przez Krzysztofa Jana Borysa – Prezesa Zarządu, została podpisana umowa na dostawę, instalację i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego na potrzeby realizacji projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu kętrzyńskiego”. Głównymi celami projektu jest cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług…

Read More Read More

PODPISANIE UMÓW – „BAZA DANYCH GESUT – Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu”

PODPISANIE UMÓW – „BAZA DANYCH GESUT – Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu”

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie zostały podpisane umowy w przedmiocie „Baza danych GESUT”, których głównym celem jest utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz zasilenie systemu teleinformatycznego tymi danymi. Umowa została podzielona na VI części: Część I – miasto Kętrzyn Część II – gmina Barciany Część III – gmina Kętrzyn Część IV – miasto i gmina Korsze Część V – miasto i gmina Reszel Część VI – gmina Srokowo Pierwsza umowa podpisana w dniu 27 czerwca 2019 r. dotycząca Części…

Read More Read More

PODPISANIE UMOWY – „SKANOWANIE ZASOBU PZGIK – Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”

PODPISANIE UMOWY – „SKANOWANIE ZASOBU PZGIK – Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”

W dniu 13 czerwca 2019 r. pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim reprezentowanym przez: Michała Kochanowskiego – Starostę Kętrzyńskiego i Andrzeja Lewandowskiego – Wicestarostę, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Bogusława Józefa Lichockiego, a firmą PROGIS Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku została podpisana umowa na skanowanie zasobu PZGiK dla powiatu kętrzyńskiego w ramach projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu kętrzyńskiego”. Głównymi celami projektu są: cyfryzacja zasobu geodezyjno-kartograficznego z obszaru powiatu kętrzyńskiego, umożliwiająca udostępnienie  i przetwarzanie informacji drogą elektroniczną oraz dostosowanie informacji przestrzennej do…

Read More Read More

PODPISANIE UMOWY – „BAZA DANYCH EGiB – EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW”

PODPISANIE UMOWY – „BAZA DANYCH EGiB – EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW”

W dniu 24 maja 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie zostały podpisane umowy pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim reprezentowanym przez: Michała Kochanowskiego – Starostę Kętrzyńskiego i Andrzeja Lewandowskiego – Wicestarostę, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Bogusława Józefa Lichockiego, a Konsorcjum firm: GISPRO Sp. z o.o. ze Szczecina i PROGIS Sp. z o.o. z Giżycka, których przedmiotem będzie utworzenie „Bazy danych EGiB”. W ramach pierwszej umowy przeprowadzona zostanie modernizacja ewidencji gruntów i budynków, która obejmie budynki, użytki gruntowe związane z usytuowaniem…

Read More Read More