PODPISANIE UMÓW – „BAZA DANYCH GESUT – Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu”

PODPISANIE UMÓW – „BAZA DANYCH GESUT – Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu”

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie zostały podpisane umowy w przedmiocie „Baza danych GESUT”, których głównym celem jest utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz zasilenie systemu teleinformatycznego tymi danymi. Umowa została podzielona na VI części: Część I – miasto Kętrzyn Część II – gmina Barciany Część III – gmina Kętrzyn Część IV – miasto i gmina Korsze Część V – miasto i gmina Reszel Część VI – gmina Srokowo Pierwsza umowa podpisana w dniu 27 czerwca 2019 r. dotycząca Części…

Read More Read More

PODPISANIE UMOWY – „SKANOWANIE ZASOBU PZGIK – Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”

PODPISANIE UMOWY – „SKANOWANIE ZASOBU PZGIK – Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”

W dniu 13 czerwca 2019 r. pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim reprezentowanym przez: Michała Kochanowskiego – Starostę Kętrzyńskiego i Andrzeja Lewandowskiego – Wicestarostę, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Bogusława Józefa Lichockiego, a firmą PROGIS Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku została podpisana umowa na skanowanie zasobu PZGiK dla powiatu kętrzyńskiego w ramach projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu kętrzyńskiego”. Głównymi celami projektu są: cyfryzacja zasobu geodezyjno-kartograficznego z obszaru powiatu kętrzyńskiego, umożliwiająca udostępnienie  i przetwarzanie informacji drogą elektroniczną oraz dostosowanie informacji przestrzennej do…

Read More Read More

PODPISANIE UMOWY – „BAZA DANYCH EGiB – EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW”

PODPISANIE UMOWY – „BAZA DANYCH EGiB – EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW”

W dniu 24 maja 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie zostały podpisane umowy pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim reprezentowanym przez: Michała Kochanowskiego – Starostę Kętrzyńskiego i Andrzeja Lewandowskiego – Wicestarostę, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Bogusława Józefa Lichockiego, a Konsorcjum firm: GISPRO Sp. z o.o. ze Szczecina i PROGIS Sp. z o.o. z Giżycka, których przedmiotem będzie utworzenie „Bazy danych EGiB”. W ramach pierwszej umowy przeprowadzona zostanie modernizacja ewidencji gruntów i budynków, która obejmie budynki, użytki gruntowe związane z usytuowaniem…

Read More Read More

Podpisanie umowy – „Baza danych BDSOG – Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych”

Podpisanie umowy – „Baza danych BDSOG – Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych”

W dniu 24 maja 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego zostały podpisane umowy pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim reprezentowanym przez: Michała Kochanowskiego – Starostę Kętrzyńskiego i Andrzeja Lewandowskiego – Wicestarostę, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Bogusława Józefa Lichockiego, w imieniu którego odbiorcą jest Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, a firmą PMG Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach reprezentowanym przez Jacka Czulaka – Prezesa Zarządu i Michała Grądysa – Wiceprezesa Zarządu, których przedmiotem będzie założenie „Bazy danych BDSOG”. Przedmiotem pierwszej umowy jest: „Założenie osnowy poziomej…

Read More Read More

Podpisanie umowy na usługi w zakresie monitoringu, weryfikacji i bieżącej kontroli wykonywanych prac związanych z realizacją projektu

Podpisanie umowy na usługi w zakresie monitoringu, weryfikacji i bieżącej kontroli wykonywanych prac związanych z realizacją projektu

W dniu 24 lipca 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim reprezentowanym przez: Jarosława Pieniaka – Starostę Kętrzyńskiego i Łukasza Jakuba Wiśniewskiego – Wicestarostę, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Kulickiej, w imieniu którego odbiorcą jest Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, a Konsorcjum firm, której liderem jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „OPGK” Sp.z o.o., a uczestnikiem OPGK Kataster Sp.z o.o z Gdańska reprezentowanym przez Karola Kaima – Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego OPGK Sp. z…

Read More Read More

Tablica Informacyjna

Tablica Informacyjna

Przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kętrzynie została zamontowana tablica informacyjna dotycząca projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności, jakości oraz bezpieczeństwa świadczonych e-usług publicznych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Konferencja promocyjna projektu

Konferencja promocyjna projektu

W dniu 17 maja 2018 r. odbyła się konferencja informacyjno – promocyjna projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego”. W przedsięwzięciu wzięli udział Dyrektorzy i przedstawiciele jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego, mieszkańcy powiatu  oraz przedstawiciele firm geodezyjnych. Naczelniczka Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, pełniąca również funkcję Geodety Powiatowego, zaprezentowała zebranym główne założenia i cele projektu.

Podpisanie umowy na dostawę sprzętu i oprogramowania na potrzeby projektu

Podpisanie umowy na dostawę sprzętu i oprogramowania na potrzeby projektu

W dniu 23 kwietnia 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim reprezentowanym przez: Jarosława Pieniaka – Starostę Kętrzyńskiego i Zbigniewa Olenkowicza – Wicestarostę, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Kulickiej, w imieniu którego odbiorcą jest Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, a Panem Marcinem Dejas prowadzącym działalność gospodarczą jako: „Centrum Komputerowe PLANETA Marcin Dejas” na Dostawę sprzętu i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Kętrzyńskiego” w zakresie zadania Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne realizowanego w…

Read More Read More