Gruntowny remont ulicy Spichrzowej w Reszlu – zakończony.

Gruntowny remont ulicy Spichrzowej w Reszlu – zakończony.

Ulica Spichrzowa już w pełni służy mieszkańcom gminy Reszel. Końcowy efekt prac wygląda zachwycająco. Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu” wykonano zgodnie z zaleceniami Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nawierzchnię ułożono z kostki kamienno ‐ granitowej, powstał nowy chodnik i przebudowano sieć kanalizacyjno ‐ sanitarną.

Dziękujemy firmie „Usługi Budowlane i Transportowe Mariola Deszczyńska” z Kętrzyna za profesjonalną realizację tego projektu.

Przedsięwzięcie sfinansowano z budżetu Powiatu Kętrzyńskiego oraz z Rezerwy Subwencji Ogólnej.

Całkowity koszt inwestycji: 1596 588, 51 zł

ulica spichrzowa w Reszlu
ulica spichrzowa w Reszlu
ulica spichrzowa w Reszlu
ulica spichrzowa w Reszlu
ulica spichrzowa w Reszlu
ulica spichrzowa w Reszlu
ulica spichrzowa w Reszlu
ulica spichrzowa w Reszlu