I Sesja VII Kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

I Sesja VII Kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

We wtorek, 7 maja 2024 roku odbyła się pierwsza, inauguracyjna sesja Rady Powiatu w Kętrzynie VII kadencji. Podczas posiedzenia radni odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli uroczyste ślubowania, a następnie dokonali wyboru prezydium Rady.

Przewodniczący Rady Powiatu: Szewczuk Leszek,
Wiceprzewodniczący: Olenkowicz Zbigniew,
Wiceprzewodniczący: Pleskowicz Sławomir,

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:
Starosta Kętrzyński: Michał Kochanowski
Wicestarosta: Łukasz Jakub Wiśniewski,
Olga Halina Wanago
Alina Janiszewska,
Mirosław Bobrowski.

Skład Rady:
Bobrowski Mirosław
Chociełowski Piotr Artur,
Janiszewska Alina
Kochanowski Michał
Niedźwiecki Andrzej Eugeniusz
Nowik Dorota Anna
Olenkowicz Zbigniew
Pietrzyk – Hornicka Aneta
Rypina Rafał
Pleskowicz Sławomir
Siewruk – Welens Stefania Maria
Szewczuk Leszek Marek
Szostek Olga Katarzyna
Światłowski Karol
Trusewicz Robert
Wanago Olga Halina
Wielgat Marta

Mamy nadzieję, że nowa kadencja Rady Powiatu w Kętrzynie przyniesie wiele pozytywnych działań i inicjatyw, które będą sprzyjać rozwojowi naszej wspólnoty. Razem możemy osiągnąć wiele – zjednoczeni w działaniu, dbając o dobro każdego mieszkańca.