Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kętrzynie

Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kętrzynie

W Kętrzyńskim Centrum Kultury odbyła się XIV Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kętrzynie. Uroczystego otwarcia dokonał chór „Wrzos” działający w ramach sekcji wokolno – muzycznej UTW w Kętrzynie. Prezes Stowarzyszenia Janina Milewicz przedstawiła historię i zarys działania UTW.
W uroczystym wydarzeniu udział wzięli m.in. Starosta Powiatu Kętrzyńskiego Michał Kochanowski, Burmistrz Miasta Kętrzyn Ryszard Niedziółka. Wykład inauguracyjny przedstawił dr Mariusz Wawrzyniak –
Jak kochać dziecko? Korczakowskie inspiracje w trzydziesta rocznicę przyjęcia Konwencji o Prawach Dziecka ONZ.