Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

Szczegółowy opis ofert publicznych szkół ponadgimnazjalnych, poszczególnych klas, języków obcych i zawodów w tych klasach znajdziesz na stronach internetowych szkół:

SZKOŁY PROWADZONE PRZEZ POWIAT KĘTRZYŃSKI

Lp.

Szkoła

Adres

Telefon

Strona www

1.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie

Ul. Powstańców Warszawy 2

11-400 Kętrzyn

89-751 32 37

www.zso.ketrzyn.pl

2.

Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

Ul. Wojska Polskiego 12

11-400 Kętrzyn

89-751 29 83

www.zs.ketrzyn.pl

3.

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie

Ul. Poznańska 21

11-400 Kętrzyn

89-751 20 05

www.pceketrzyn.pl

4.

Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu

Ul. Łukasińskiego 3

11-440 Reszel

89-755 00 40

www.zsreszel.pl

SZKOŁY PROWADZONE PRZEZ INNE PODMIOTY

5.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. gen. Franciszka Kamińskiego w Karolewie

Karolewo 12

11-400 Kętrzyn

89-752 47 53

www.karolewo.com