Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

.

- Ogłoszenie

- Uchwała

INWESTYCJA NR 1 pn.:
”Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzietrzychowo- Drogosze-Kiemławki Wielkie na odcinku Drogosze- Kiemławki o dł. 4,7km” mająca na celu budowę lub modernizacja dróg lokalnych współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Wartość zrealizowanej operacji: 1 691 265,02 PLN
Dofinansowanie Unii Europejskiej: 1 076 151,00 PLN
Środki własne Powiatu Kętrzyńskiego: 530 514,02 PLN
Środki Gminy Barciany:  84 600,00 PLN

Rozpoczęta: 07.09.2016r.
Zakończona: 10.11.2016r.

INWESTYCJA NR 2 pn.:
”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1584 N ciąg drogi woj. 592 – Jeżewo – Winda Jankowice – Srokowo na odcinku Jankowice – Srokowo dł. 2,753km” mająca na celu budowę lub modernizacja dróg lokalnych współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem  lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Wartość zrealizowanej operacji: 1 336 314,29 PLN
Dofinansowanie Unii Europejskiej: 850 296,00 PLN
Środki własne Powiatu Kętrzyńskiego:  318 718,29 PLN
Środki Gminy Srokowo:167 300,00 PLN

Rozpoczęta: 20.09.2016r.
Zakończona: 10.11.2016r.

 

 

Informujemy, że w dniu: 02.02.2017 r.

dyżur pełni Apteka przy ulicy Mazurskiej 7

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

           Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, że Starostwo Powiatowe w Kętrzynie po raz czternasty organizuje Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat”, który ma na celu kreowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw wobec środowiska.

            Nasze przedsięwzięcie odbędzie się 27 maja 2017 r. w Barcianach. Będą to zarówno eliminacje, jak i wyłonienie zwycięzców oraz wręczenie nagród laureatom konkursów. 

            Dla zgłoszonych uczestników zapewniamy nieodpłatny posiłek. Celem skorzystania
z niego proszę o wypełnienie załączonego do niniejszego pisma oświadczenia.

            Wzorem lat ubiegłych proponuję następujące konkursy:

- piosenki o charakterze ekologicznym,

- konkurs plastyczny „Pancerz natury”,

- konkurs fotograficzny „Zaczarowany las”.

            Do udziału w przedsięwzięciu mam zaszczyt zaprosić także Państwa Placówkę.  Szkoły zainteresowane uczestnictwem w Festiwalu winny wypełnić formularz zgłoszeniowy do udziału w konkursie piosenki oraz oświadczenia umieszczone w poniższych załącznikach i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2017 r. listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

Plac Grunwaldzki 1

11-400 Kętrzyn

Z dopiskiem „XIV FESTIWAL EKOLOGICZNY”

 lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Osoba do kontaktu:

Karolina Nestorowicz – tel. 089 751 17 03

- Konkurs fotograficzny

- Konkurs plastyczny

- Piosenka ekologiczna

- Oświadczenie uczestnika konkursu

- Szczegółowy formularz zgłoszeń