Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger
Stanowisko/zakres obowiązków Nazwisko i imię Nr telefonu wewnętrzny
Starosta Jarosław Pieniak 89 751 75 00 700
Wicestarosta Łukasz Jakub Wiśniewski 89 751 75 00 700
Sekretariat Emilia Schmidt 89 751 75 00 700

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

     
Sekretarz Joanna Mazurowska 89 751 75 03 770
Dział Kadr Marta Kawczyńska 89 751 17 20 720
 Sprawy Obywatelskie

Ewelina Łukaszewicz

Kamila Banasik

 89 751 17 07 707
Punkt Obsługi Osób Niepełnosprawnych Bożena Sobczak 89 751 17 17

717

Biuro Obsługi Organów Powiatu i Starosty      
Obsługa Zarządu   89 751 17 18 718
Biuro Rady Powiatu Dagmara Ambrosewicz 89 751 17 18 718
Biuro Rady Powiatu Magdalena Filipiak 89 751 17 18 718
Biuro Rady Powiatu

Justyna Kwiecień

89 751 17 18

718

Biuro Obsługi Klienta      
 

Anna Zapałowska

Katarzyna Sochacka

89 751 17 48 748
Wydział Promocji, Rozwoju, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
     
Naczelnik Regina Tołkowicz 89 751 17 09 709
Stanowisko ds. Organizacji Pozarządowych, Promocji i Współpracy

Katarzyna Kopeć

89 751 17 49 749

Stanowisko ds. Zdrowie, pomoc społeczna, kultura i oświata

Danuta Tomczak

Marta Ładosz

89 751 17 10 710
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Artur Andrzejewski 89 751 17 08 708
 
Henryk Kaliniczenko 
89 751 17 08 708
 
Andrzej Niedźwiecki
89 751 17 08 708
 

Sławomir Piworowicz

 89 751 17 08

708

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Powiatu Kętrzyńskiego
Daria Demczuk-Waszkiewicz 89 751 17 45 745
  Magdalena Łuszczak    
Wydział Budżetu i Finansów      
Skarbnik Anna Krystyna Kulicka 89 751 75 66 766
Księgowy Bogusław Lichocki 89 751 17 06 706
Zastępca Głównego Księgowego Danuta Kuśpiel 89 751 17 11 711
Księgowa Agnieszka Olenkowicz 89 751 17 56 756
Księgowa Monika Fiet 89 751 17 57 757
Podinspektor -płace Bogna Śpiewanowska 89 751 17 38 738
Księgowa
Joanna Wtulich-Łysowska
89 751 17 38 738
Kasjer Małgorzata Łuksza-Masiewicz 89 751 17 54 754
Zespół Radców Prawnych      
  Barbara Rydzik 89 751 17 47 747
  Sebastian Bentkowski 89 751 17 47 747
Wydział Architektury Budownictwa i Inwestycji      
Naczelnik Magdalena Osinowicz-Dąbrówna 89 751 17 51 751
Pozwolenia na budowę: gm. Srokowo, gm. Barciany, gm. i m. Korsze Janusz Czeszun 89 751 17 69 769
Pozwolenia na budowę: miasto Kętrzyn Małgorzata Zapolska 89 751 17 60 760
Pozwolenia na budowę: gm. Kętrzyn, gm. i m. Reszel Marek Olszewski 89 751 17 58 758
Inwestycje Dariusz Stadnik 89 751 17 68 768
Inwestycje Jerzy Socha 89 751 17 68 768
Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości      
Naczelnik, Geodeta Powiatowy Beata Obolewicz 89 751 17 27 727
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej      
Kierownik, Przewodniczący Narad Koordynacyjnych Mariusz Masiewicz 89 751 17 25 725
Wprowadzanie Operatów do mapy numerycznej Ewa Buniowska 89 751 17 53 753
Wprowadzanie Operatów do mapy numerycznej
Szymon Jasiulewicz
89 751 17 53 753
Obsługa zgłoszeń geodezyjnych Joanna Kinach 89 751 17 33 733
Obsługa zgłoszeń geodezyjnych Małgorzata Mieżaniec 89 751 17 33 733
Udostępnianie map geodezyjnych Andrzej Maliński 89 751 17 34 734
Referat Geodezji i Ewidencji Gruntów i Budynków      
Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków,
Ewidencja Gruntów i Budynków miasta: Kętrzyn, Korsze, Reszel
Edward Kozak 89 751 17 23 723
Ewidencja Gruntów i Budynków gminy: Korsze, Reszel, Srokowo Agnieszka Kozłowska 89 751 17 21 721
Ewidencja Gruntów i Budynków gminy: Barciany, Kętrzyn Halina Szajewska 89 751 17 19 719
Gospodarka Nieruchomościami, Skarb Państwa Justyna Bielak 89 751 17 36 736
Gospodarka Nieruchomościami, Powiat Kętrzyński, klasyfikacja gruntów Ewa Stadnyk 89 751 17 35 735
Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem      
Naczelnik, Geolog Powiatowy Agata Kowalska-Skórka 89 751 17 22 722
Geologia, karty wędkarskie, rejestracja sprzętu służącego do amatorskiego połowu ryb, prawo wodne

Marek Grabowski

Dawid Zajk

89 751 17 64 764
Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, ochroną przyrody Karolina Nestorowicz 89 751 17 03 703
Ochrona środowiska, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
rekultywacja gruntów, gospodarka odpadami
Daniel Szymkiewicz 89 751 17 65 765
Audytor Wewnętrzny Wanda Litwinowicz 89 751 17 15 757
Wydział Komunikacji i Transportu      
Naczelnik Rafał Rypina 89 751 17 32 732
 Z-ca Naczelnika Roman Chodara 89 751 17 42 742
Prawa Jazdy Grażyna Niedbała 89 751 17 44 744
Prawa Jazdy Katarzyna Skarul 89 751 17 44 744
Rejestracja Pojazdów Marek Symonajć 89 751 17 50 750
Rejestracja Pojazdów Henryk Wiktorko 89 751 17 50 750
Rejestracja Pojazdów Joanna Ludwikowska 89 751 17 50 750
Rejestracja Pojazdów Danuta Ułanowicz 89 751 17 50 750
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
     
Dyrektor Marta Żylińska 89 751 17 12 712
Główna Księgowa Jolanta Dobrzyńska 89 751 17 46 746
Kadry Monika Lewandowska 89 751 17 14 714
Płace Marta Kobylarz 89 751 17 13 713
Księgowa Ewelina Zabłotna 89 751 17 05 705
Księgowa Jolanta Prokocka 89 751 17 05 705
Księgowa Bogumiła Plenis 89 751 17 26 726
Księgowa Bogusława Wutke 89 751 17 63 763
Księgowa

Iwona Skakuj

89 751 17 63 763
Księgowa Wiesława Legeńć 89 751 17 26 726
Informatyk Gabriel Pleskacewicz 89 751 17 16 716
Informatyk Piotr Krakowiak 89 751 17 16 716
Zamówienia Publiczne Izabela Dadoś 89 751 17 30 730
Zamówienia Publiczne Marta Szymkiewicz 89 751 17 30 730