Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

Zarząd Powiatu w Kętrzynie ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2016 przez organizację pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego.

Zakres działań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje poszczególnych zadań:
a)    porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli (5.000 zł)
b)    promocja zdrowia i wspieranie osób niepełnosprawnych (10.000 zł)
c)    kultura i promocja (25.000 zł)
d)    kultura fizyczna i turystyka (18.000 zł)

 

Oferty będą przyjmowane do 11.03.2016 r. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków.Zasady przyznawania „Grantów” oraz reszta szczegółów znajduje się w załączniku.

Uchwała Zarządu