Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

27 kwietnia 2016 r. odbyła się XXV sesja Rady Powiatu w Kętrzynie. Już na początku padł wniosek o zmianę jej porządku i podjęcie stanowiska Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie Zakładu Przerabiającego Złom Akumulatorowy i Produkującego Czysty Ołów ZAP Sznajder Batterien S.A. oddział produkcyjny w Korszach przy ul. Wojska Polskiego 50. Wniosek nie uzyskał poparcia większości radnych.

Po zapytaniach do Starosty i członków Zarządu Powiatu oraz uzyskanych na nie odpowiedziach głos zabrał Dyrektor Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. Poinformował o rozstrzygniętym przetargu na zakup kolejnych 62 łóżek z szafkami na wyposażenie oddziału chorób wewnętrznych  i chirurgii ogólnej, które zostaną dostarczone w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Ponadto ogłoszono zapytanie na Programy funkcjonalno-użytkowe w zakresie: przebudowy, modernizacji i wyposażenia Bloku Operacyjnego oraz Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w celu dostosowania do wymogów określonych przepisami. W ramach środków pochodzących z Powiatu Kętrzyńskiego przeprowadzony zostanie remont Oddziału Dziecięcego.
Sesja obfitowała w tematykę pomocy społecznej. Dyrektorki Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu Elżbieta Sobótka oraz Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie przedstawiły informację na temat funkcjonowania swoich placówek. Następnie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Dorota Siwicka przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej za 2015 rok dla Powiatu Kętrzyńskiego.
Podczas środowych obrad radni podjęli uchwały w sprawach:
a)    uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2015-2020, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2022”;
c)    przyjęcia do realizacji w 2016 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych;
d)    podjęcia wieloletniego zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1606N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Karolewo”;
e)    uzupełnienia składu osobowego Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Kętrzynie;
f)    zmiany Uchwały Nr XXI/191/2015 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2016-2031;
g)    zmian w budżecie powiatu na rok 2016.