Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

4 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie starosta Ryszard Niedziółka podpisał umowę na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3803N (ul. Budowlana) w Kętrzynie. Przetarg wygrała Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów „DROMOS” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Wartość inwestycji to 55 350 zł, natomiast termin wykonania obowiązuje do 24.06.2015 r.

Zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803N ul. Budowlana w Kętrzynie zostanie zrealizowane do końca 2015r. Gmina Miejska Kętrzyn udzieli Powiatowi  Kętrzyńskiemu pomocy finansowej na realizacje  ww. zadania inwestycyjnego polegającego na  opracowaniu dokumentacji projektowej oraz jej wykonania  w wysokości 50% rzeczywistej wartości realizacji zadania.

Jest to ostatnia droga powiatowa na terenie miasta Kętrzyn, która zostanie wyremontowana z budżetu Powiatu. Po jej przebudowie nastąpi przekazanie Miastu Kętrzyn wszystkich ulic powiatowych znajdujących się na terenie miasta.