Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

Nazwa przedsięwzięcia:

Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Kętrzynie”

dot. Umowy o dofinansowanie w formie dotacji Nr 120/2015/Wn-14/OA-TR-KU/D

z dnia 27.04.2015r.

W dniu 27.04.2015r. Powiat Kętrzyński podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Kętrzynie”

Wartość projektu: 1.058.000,00 zł

Dotacja NFOŚiGW: 1.037.000,00 zł

W ramach tego przedsięwzięcia zrealizowano roboty budowlane tj.:

BUDYNEK ADMINISTRACYJNO – GARAŻOWY:

  1. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku;
  2. Ocieplenie stropodachu;
  3. Wymiana drzwi zewnętrznych i wrót garażowych od strony frontowej;
  4. Budowa systemów kolektorów słonecznych wspomagających pracę c.w.u.;
  5. Montaż kaskady dwóch gazowych kondensacyjnych
  6. Montaż opraw oświetleniowych;
  7. Montaż ogniw fotowoltaicznych;

BUDYNEK WARSZTATOWY:

  1. Ocieplenie stropodachu;
  2. Wymiana drzwi zewnętrznych;
  3. Montaż kotła gazowego wraz z kompleksową wymianą instalacji c.o.;