Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

26 lutego 2015 r. w Auli Zespołu Szkól im. Wojciecha Kętrzyńskiego odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów uczniom, którzy uzyskali stypendium starosty. Wydarzenie poprowadził nauczyciel Jarosław Gresik, zaś gospodarzem, w imieniu starosty Ryszarda Niedziółki, był jego zastępca Sławomir Jarosik. Wśród licznych gości, którzy wręczyli uczniom dyplomy znaleźli się: przewodniczący i wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dariusz Popławski i Dagmara Iwaniuk, przewodnicząca Komisji Stypendialnej Alicja Kamińska oraz przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Aneta Pietrzyk-Hornicka.

Ponadto swoją obecnością zaszczycili: członek Zarządu Powiatu Artur Andrzejewski, dyrektor PZE-AS Krzysztof Krupienik oraz dyrektorzy jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kętrzyński.Oprawę artystyczną uroczystości zapewniła młodzież uczestnicząca w zajęciach Młodzieżowego Domu Kultury w Kętrzynie.

 

Zanim przystąpiono do wręczenia stypendiów wicestarosta Sławomir Jarosik skierował do uczniów i ich rodziców kilka słow. Przede wszystkim złożył im serdeczne gratulacje oraz życzył wytrwałości w osiąganiu celów. Wyróżnił on dwie uczennice, które za wybitne osiągnięcia zostały przez Komisję uhonorowane stypendium dwukrotnie wyższym niż pozostali stypendyści. Uczennica klasy III liceum ZSO Sandra Labichosiągnęła średnią ocen 6,00za pierwszy semestr nauki, natomiast Hanna Kałon uczennica III klasy gimnazjum ZSO osiągnęła średnią 5,93. Obie otrzymały ocenę wzorową z zachowania.

Do Starostwa Powiatowego w Kętrzynie wpłynęło 165 wniosków. Komisja wnikliwie przeanalizowała złożone dokumenty. Wszystkie wnioski spełniały wymogi formalne (średnia ocen nie niższa niż 4,8, a ocena z zachowania co najmniej bardzo dobra). Komisja przyznała 165 stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniom gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński w wysokości 100,00 zł na osobę od lutego 2015 roku do czerwca 2015 roku, tj. na 5 miesięcy. Stypendia otrzymało: 20 uczniów Zespołu Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie, 4 z Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu, 130 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, 5 z Powiatowego Centrum Edukacji w Kętrzynie, 6 ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kętrzynie.